Делът на ВЕИ в енергийния баланс на Литва е надхвърлил средният показател за ЕС

Енергетика / Свят
3E news
1743
article picture alt description

Делът на енергията, получена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) през 2018 г. м Европейския съюз е бил от порядъка на 18 %, докато в Литва е достигнал нивото от 24, 5% (през 2010 г. - 19,6 %), сочат данните на Евростат.

Литовските експерти твърдят, че до такъв резултат Литва е успяла да стигне преди всичко чрез използване в по-голяма степен на биогорива (дървесина и пелети) за производството на топлинна енергия за бита.

По думите на представител на министерство на енергетиката на Литва, цитиран от DW, на топлоснабдяването се падат повече от 80 % от общото потребление на енергия, получена в страната от възобновяеми източници.

Според данните на оператора на литовската енергийна система Литгрид, през 2018 година вятърните електроцентрали са генерирали 54 % от общия обем от „зелена“ енергия, слънчевите – 4 %, хидроенергийните централи – 20 %, а на биомасата и биогаза се падат съответно 11 % и 7 %.

Във Вилнюс подкрепят развитието на ВЕИ в частност субсидират слънчевите мощности. Така например от министерство на енергетиката на Литва са обяснили, че за 1 киловат електроенергия, произведена от слънчеви батерии може да получи компенсации от 323 евро.

Министерство на енергетиката на Литва обещава, че според държавната стратегия за развитие на производството и използването на енергия от възобновяеми източници, през 2030 година дела в общия енергиен баланс ще се увеличи до 45 %, а през 2050 г. - до 80 %. През 2050 г. според прогнозата на експертите от министерството, цялата топлинна енергия за градовете трябва да бъде получавана от ВЕИ.

Между другото от развитието на „зелената“ енергетика Литва изостава от Латвия и Естония. През 2018 година делът й в енергийния баланс на Латвия е достигнал 40,9 %, а в Естония – 29,9 %. Запитани от DW експерти и представители на министерството свързват по-добрите данни на Латвия и Естония с по-доброто развитие на хидроенергетиката.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща