БЕХ: Българската страна не може да определя едностранно, или да променя точката на доставка на азерския газ

Стойността на експортирания азербайджански газ за България е достигнала сумата от почти 20 млн. долара

Енергетика / България
3E news
1374
article picture alt description

Договорът за доставка на азерски газ е съгласуван изцяло с Азербайджанските институции и съобразен със свободните капацитети на точка Комотини. Това се казва в позиция на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

През изминалата седмица от трибуната на Народното събрание бе отправено обвинение от страна на депутати, че през миналото управление не е била организирана доставката на цялото количество природен газ от Азербайджан, а страната ни продължава да плаща за скъп руски газ.

В тази връзка от Българският енергиен холдинг (БЕХ) разпространиха позиция, в която се обяснява, че договорът с азерската страна не предвижда право българската страна да определя сама точките на доставка.

Договорът за доставка на природен газ от Азербайджан и документите по изпълнението му предвиждат „Булгаргаз“ ЕАД да получава доставките на точка Комотини в Гърция. Това е свързващата точка между Трансадриатическия газопровод (ТАП) и Междусистемната връзка Гърция-България (IGB), по която е предвидено природният газ да достигне до България.

Договорът не предвижда право на българската страна едностранно да определя или да променя точката на доставка, което означава, че за временна промяна в точката на доставка е необходимо съгласието на азерския доставчик, заявяват от БЕХ. 

В позицията си от енергийния холдинг уточняват и ситуацията и във връзка с продължаващото изграждане на българо-гръцката междусистемна газова връзка.

Поради продължаващото строителство на междусистемната връзка, точка Комотини не беше въведена в експлоатация към дата на начало на доставки по договора – 31.12.2020г. и се очаква да бъде въведена в експлоатация в средата на 2022 г. Това наложи провеждането на преговори с азерския доставчик, в резултат на които беше постигната договореност за временно използване на друга точка на доставка на територията на Гърция и пренос на природния газ до България по алтернативен маршрут за периода от 31.12.2020г. до 30.09.2021 г. С азерската страна бяха договорени възможните количества природен газ, както и условията, при които те да се доставят на временната точка. Бяха съобразени свободните капацитети, приложимите процедури и търговските условия на всички газопроводни системи, през които преминава природният газ по алтернативния маршрут до българската газопреносна система. Аналогични преговори за постигане на договаряне се провеждат към момента по отношение на доставки за периода 1.10.2021 г. – 30.06.2022 г.

„Български енергиен холдинг“ ЕАД очаква Междусистемната връзка Гърция-България да бъде въведена в търговска експлоатация в обявения от проектната компания срок до 01.07.2022 г., което ще позволи пълният обем доставки на азерски газ да достигне до България съгласно условията на Договора.

„Български енергиен холдинг“ ЕАД продължава да оказва финансова и друга подкрепа на дъщерните си дружества, при съобразяване с тяхната оперативна самостоятелност – като акционер в „Ай Си Джи Би“ АД - за завършване на строителството на междусистемната връзка в най-кратки срокове и за продължаване на временните договорености за получаване на природен газ от Азербайджан до завършването й, включително като гарант за задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по издадената банкова гаранция за обезпечение изпълнението на задълженията му по Договора.

В заключение отбелязваме, че към Договора е приложимо чуждестранно право и всички действия и одобрения на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и “Булгаргаз” ЕАД са предприети след съответните анализи, проверки и получаване на специализиран правен съвет от консултанти, квалифицирани да практикуват това право. Това е необходимо, тъй като всякакви свободни интерпретации на договора могат да бъдат подвеждащи и да навредят на отношенията с азерския доставчик и съответно на интересите на българската държава, заключават от БЕХ.

Междувременно по информация на азербайджанските медии, базирана на държавната митническа служба на Азербайджан експортираният природен газ от страната за България е в обем от 134,9 млн. куб м на стойност 19,3 милиона долара за първите седем месеца на годината.   

Експортът за гръцката страна е в обем 344 млн. куб м на стойност 96,1 млн. долара.

Като цяло износът на азерски газ за Европа за посочения период е съставлявал 3 милиарда кубически метра природен газ на стойност 773,7 милиона долара.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща