Глобалното предлагане на зелен водород нараства, но може ли търсенето също да се увеличи?

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
895
article picture alt description

Глобалният капацитет за производство на зелен водород ще се удвои през следващата година, но анализаторската компания BloombergNEF предупреди, че правителствата ще трябва да направят повече, за да увеличат използването на водород, Макар да има опасения, че светът може да е на път да се пренасити сериозно по отношение на производството на зелен водород.

В най -новата си перспектива за пазара на водород BloombergNEF прогнозира, че глобалните доставки на технологии за водородни електролизи ще се удвоят през 2021 г., а след това ще се утроят през 2022 г. до 1,8 GW. До 2040 г. кумулативните инсталации на електролиза могат да достигнат 40 GW. „Почти всичко се удвои вече тази година в света на чистия водород и очакваме инерцията да продължи“, каза Тенглер, водещ анализатор в сферата на водорода във BloombergNEF.

„Повече от 40 държави вече са публикували водородна стратегия или разработват такава. Планират се повече от 90 проекта в световен мащаб за използване на водород в промишлеността. При енергийните блокове пък са се почти са удвоили планираните капацитети за разпалване на централите с водород от януари досега“.

Китай се очерта като водещ пазар за нови инсталации за електролиза, като производителите бяха подтикнати към действие от нови цели за въглеродна неутралност и цел на страната е да достигне пика в емисиите си парникови газове до 2030 г. „Това, което се случва в Китай в момента, е революционно за чистия водород“, каза Тенглер.

„Китайските компании се надпреварват да покажат, че отговарят на целта на страната за въглеродна неутралност, принуждавайки пазара на електролизатори - устройствата, които произвеждат водород, използващи вода и електричество - да бъде поне девет пъти по -голям през 2022 г., отколкото през 2020 г.“

Въпреки това, BloombergNEF предупреди, че макар да има силен растеж сред съоръженията, произвеждащи електролиза за увеличаване на производството на възобновяеми водород, трябва да се увеличат инвестициите от страна на търсенето на пазара на водород. Само така ще се гарантира, че горивото с нулеви емисии ще бъде използвано наистина от хората и индустрията.

Тенглер каза, че това ще изисква по -силни национални политики за изменение на климата и цена на въглеродните емисии - вероятно до 100 долара на тон - за да се гарантира, че зеленият водород е рентабилен спрямо еквивалентите на изкопаеми горива.

По -нататъшни инвестиции в използването на водород, включително в новите транспортни технологии и използването на водород в промишлените процеси, вероятно ще бъдат необходими, за да се гарантира, че използването на водород може да бъде в крак с доставките.

Анализът отбелязва потенциално бъдещо предизвикателство за нарастващите инвестиции в глобалните производствени мощности на водород, при което нарастващото предлагане не се съчетава със съответно увеличение на потреблението.

„Бъдещето на водорода като основен източник на чиста енергия далеч не е сигурно“, каза Тенглер. "Устойчивото, мащабно търсене на чист водород ще се нуждае от по-силни стимули от страна на търсенето спрямо това, което виждаме сега."

„Ще трябва да видим цените на CO2 най -малко 100 долара на тон до 2030 г., за да стимулираме преминаването към зелен водород. Нито една държава няма такива цени на въглерода днес и ние прогнозираме само три пазара да достигнат това ниво преди 2030 г.: Канада, ЕС и Великобритания.

„Тогава не е изненадващо, че по-голямата част от обявените мащабни проекти за чист водород от страна на търсенето идват от тези региони.“

От BloombergNEF заявиха още, че въпреки фактът, че пряката държавна финансова подкрепа за технологиите за чист водород продължава да расте - с повече от 11 милиарда щатски долара, които правителствата ще изразходват всяка година между 2021 и 2030 г., нивото на държавна подкрепа все още е доста под размера на ранната финансова подкрепа, предоставена от нововъзникващите слънчеви технологии.

Австралия си е поставила за цел да намали разходите за производство на водород до по -малко от 2 долара за килограм, което според ще позволи на технологията да стане конкурентноспособна на алтернативите на изкопаеми горива.

Австралия наблюдава свой собствен ръст на интереса към нови проекти за производство на водород-включително предложения за проекти за възобновяеми водородни източници с гигаватово производство, използващи вятър и слънчева енергия-но търсенето от страна на пазара досега изостава само с ограничени инвестиции в транспорта на водород и смесването на водород в мрежи за газопроводи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща