БФИЕК: ТЕЦ „Марица Изток 2“ да продава ток на пазара „Ден напред“ и ще печели при сегашните високи цени

Високите цени в последните месеци оказват сериозен натиск върху българската индустрия

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1416
article picture alt description

Държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ може да реализира приходи от продажбата на ток на пазара „Ден напред“ при сегашните високи цени, които се наблюдават на сегмента. Това е мнението на експертите от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, които излязоха със своя позиция по повод на високите цени на електроенергията на свободния пазар. Според тях тези високи цени оказват сериозен натиск върху българската индустрия. “Цената на електроенергията в България за ден за доставка 30 юли 2021 г. за пореден път отбелязва рекордна стойност и за пореден път през последните месеци е една от най-високите в Европа.

Постигнатата средна цена на пазарен сегмент „ден-напред“ на БНЕБ за 30 юли 2021 г. е в размер на 251,78 лв./MWh. Цената за ден по-рано -29 юли 2021 г. е в размер на 238,67 лв./MWh, а за 28 юли 2021 г. -232,02 лв./MWh. Ценовите равнища през последните месеци оказват сериозен натиск върху българската индустрия. Притеснителни са и ценовите разлики със страните в Западна Европа. За сравнение, постигнатите цени за 30 юли 2021 г. са: във Франиця -42,67 евро/MWh; Германия -64,81 евро/MWh; и Белгия –35,55 евро/MWh. Това поставя под въпрос конкурентоспособността на българската индустрия спрямо западноевропейската както на вътрешния пазар на ЕС, така и на трети пазари”, обясняват от БФИЕК.

Оттам допълват, че дори и да е възможно да се влияе на пазарните фундаменти, “бихме искали да изкажем нашите притеснения относно ниската активност от страна на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД на пазарен сегмент „ден-напред“ на БНЕБ ЕАД, въпреки пазарната конюнктура в Европа, обуславяща повишаване на цените на електроенергията през последните месеци”.

БФИЕК разбира позицията на министъра на енергетиката като принципал на „БЕХ“ ЕАД, респективно на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, за определяне на производствена квота от 1 TWh за регулиран пазар, което доведе до повишаване на цена „задължения към обществото“ за всички потребители, но очакваме при подобни пазарни сигнали на БНЕБ централата да участва активно на пазара. Предлагайки количества на организиран борсов пазар, от една страна централата подпомага ликвидността му и от друга страна би могла да реализира необходими приходи, осигуряващи й печалба. Накратко казано, тъй като централата не може да разчита основно на приходите от наложената ѝ производствена квота за регулиран пазар, би следвало да си осигурява печалба срещу работа, особено когато ценовите сигнали позволяват това.

БФИЕК оценява усилията, които централата полага на централизиран пазар „двустранни договори“ на БНЕБ ЕАД за предлагане на дългосрочни продукти. Въпреки това смятаме, че е важно ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД да заема по-активна позиция на сегмент „ден-напред“, тъй като това е пазарният сегмент, който задава референтната цена. Липсата на предлагане от страна на централата е неразбираемо, имайки предвид, че ценовите равнища на БНЕБ ЕАД за последните три дни надвишават определената от КЕВР цена на ТЕЦ „Марица-изток 2“ от 220,83 лв./MWh.

Многократно сме обръщали внимание на този въпрос, както и на това, че това поведение на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД може да се окачестви като системно -да не отговаря на пазарните сигнали на сегмент „ден-напред“.

С  оглед описаната ситуация от федерацията отново настояват за няколко промени, свързани с работата на свободния енергиен пазар:

- Подписване на споразумение с БЕХ ЕАД за осигуряване на задължителни количества на пазара до пълната либерализация и интеграция на електроенергийния пазар у нас;

-  Ускоряване на либерализацията от страна на предлагането;

- Осигуряване на платформата на БНЕБ ЕАД на стандартизирани блокови продукти (базов, върхов и подвърхов товар) за стандартизирани времеви периоди (напр. шестмесечни и годишни);

-  Създаване на отделен пазарен сегмент за двустранна търговия на борсата за големи енергийни консуматори, за което бе направено предложение още през 2019 г.;

- Завишаване на пазарния контрол от страна на КЕВР.

Преди месец работодателите и синдикатите имаха спешна среща със служебния премиер Стефан Янев по повод на високите цени на електроенергията. Тогава за първи път на БНЕБ у нас бе постигната цена от 250 лв./мвтч. Тогава стана ясно, че енергийният министър Андрей Живков ще издаде заповед ТЕЦ “Марица Изток 2” да има квота за работа на регулирания пазар. За днес подобна среща няма официално обявена. И разбира се никой, освен мениджмънта на БЕХ и на ТЕЦ “Марица Изток 2”, не може насила да накара централата да разпалва нов блок за работа на свободния пазар.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща