Интерконекторът с Гърция успешно пресече коритото на р. Марица

Проектът бе представен като ключова част от възможностите за енергиен преход на България към екологични и устойчиви решения по време на кръгла маса в рамките на инициативата „Три морета“

Енергетика / България
3E news
2689
article picture alt description

Изграждането на газовата връзка с Гърция продължава съгласно одобрените срокове, заложени в договора за строителство, като един от двата най-сложни етапa на техническа реализация вече е успешно изпълнен – полагането на тръбите под коритото на река Марица в района на Димитровград. Това стана ясно по време на кръгла маса, която се проведе в София като част от българското домакинство на инициативата „Три морета“ под егидата на президента Румен Радев.

Изпълнителният директор на проектната компания ICGB Теодора Георгиева представи по време на събитието актуалния напредък по реализацията на интерконектора с Гърция и очерта важната роля, която IGB може да има в енергийния преход на България към екологични и устойчиви решения. „ЕС си поставя високи цели за зелена икономика и постигане на нулев въглероден отпечатък и несъмнено ще има преходен период, през който поетапно и икономически разумно ще се въвеждат нови решения в тази посока. Такъв път предстои и на Българя, където природният газ може да изиграе ключова роля като преходен източник на енергия. Едно разумно и ефективно решение би било преминаването на въглищните топлоелектрически централи в страната на природен газ, което ще даде възможност и за синергия с IGB. Подобна трансформация ще намали значително емисиите въглероден диоксид и ще оптимизира разходите на тези компании, което неминуемо ще има и позитивен ефект върху потребителите на енергия в страната. Това ще доближи България към общите цели на Съюза и ще ни помогне да направим първите решителни стъпки по пътя към водорода и пълната декарбонизация. Изключително важно е страната ни да има ясен и конкретен план за изпълнение на целите и прехода към зелена икономика“, каза Георгиева.

По думите й изпълнението на строителните дейности по реализацията на IGB напредва с добри темпове и се очаква инфраструктурата да бъде готова до края на 2021 г. Над 100 км от газопровода вече са напълно готови и положени в траншеята, остават по-малко от 25 км за заваряване. Успешно е изпълнено и първото пресичане на газопровода под коритото на река Марица в близост до Димитровград. „Това беше едно от най-големите технически предизвикателства в проекта, особено поради сложната геология под дъното на реката. Целият процес отне 28 дни, а финалната фаза – самото издърпване на подготвения участък, отне над 10 часа непрекъснат работен цикъл“, обясни Георгиева. Дължината на участъка е 422 м., а пресичането е извършено посредством хоризонтално насочено сондиране. Контролът по качеството се осъществява на място от представители на ICGB, на компанията изпълнител на дейността, на фирмата строител и инженер-консултанта на проекта. Нужни са редица тестове и подготовката на значителна по обем документация, свързана с качествения контрол, преди изпълнението да бъде прието за успешно от възложителя. След успешното приключване на този етап екипите ще започнат сондажа под язовир „Студен кладенец“, който е с внушителната дължина от 1420 м.

Представянето на проекта беше един от основните акценти в рамките на енергийния панел на бизнес форума, който се проведе като част от инициативата „Три морета“. IGB ще свърже гръцката газопреносна система на DESFA и TAP при Комотини с българската газопреносна система при Стара Загора. Интерконекторът е част от Вертикалния газов коридор - Гърция - България - Румъния - Унгария, осигуряващ достъп до природен газ от Южния газов коридор и LNG до Югоизточна и Централна Европа, както и Украйна. Проектът ще допринесе за диверсификация на източниците и повишена сигурност на доставките на природен газ както за България, така и за целия регион. Газовата връзка с Гърция дава възможност и за достъп до газопреносна мрежа за български общини и региони, които до момента не са имали опция за свързаност. Проектът е сред основните приоритети в енергийния сектор на националните правителства на Гърция и България и среща силна подкрепа от ЕК, ЕИБ и чуждестранни партньори като САЩ и Азербайджан. Интерконекторът ще бъде въведен в търговска експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща