Европейските електроенергийни борси остават подвластни на по-високите цени

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
763
article picture alt description

Европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ стартират новата седмица с по-ниски цени спрямо предходната. Запазва се обаче възходящата тенденция на цените на СО2 и газа. Това в комбинация с някои други фактори дава възможност да се смята, че април като цяло ще остане като месецът с най-високи цени.

С увеличаване на дневните часове производството на слънчева енергия расте. Все пак третата седмица на април остана по-мрачна и затова по предварителни данни през третата седмица на април на някои от пазарите може да наблюдава ръст от 12 до 18 %, но на други ще има спад. До дни ще стане ясна и статистиката като цяло за месеца.  По отношение на производството на вятърна енергия статистиката също е доста различна, но началото на настоящата седмица например показва участие на вятърната енергия с около 12 % в страните от Западна Европа. Слънчевата и вятърната енергия са доста променливи фактори, но именно на тях през изминалата седмица се дължат и по-ниските цени през изминалата седмица на някои пазари и особено в дните за доставка 21 и 22 април.

По-ниски цени, но не съвсем

Спрямо началото на предходната седмица цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ намаляват. Въпреки това постигнатите стойности са (с  около 10 евро  или малко над това за различните страни) малко по-високи, както в сравнение със седмицата стартирала на 19 април, както и година по-рано. Стартът на предишната седмица започна по начало с високи стойности от над 80 евро за MWh като увеличението варираше от 8 до 23 % за различните страни. В средата на седмицата, с ден за доставка 22 април цената на електроенергията, търгувана в този сегмент спадна на всички европейски електроенергийни пазари (не се разглеждат северните страни). Понижението варираше от 1.1 % (България от 70.5 евро за MWh до 69.74 евро за MWh) и  10.4 % (Франция – от 78.27 евро за MWh до 70.11 евро за MWh)  до 23.3 % (Германия – от 59.88 евро за MWh до 45.90 евро за MWh) (по данни на energylive.cloud).  Ден по-късно в този сегмент също бе отчетен спад вариращ от 4.7 % до 9.5 % за различните страни, като само на 3 от електроенергийните борси (Нидерландия, Австрия и Белгия) бе отчетено повишение. Ръст също на три пазара (този път Португалия, Испания и Италия) бе регистриран и в този сегмент и за 25 април.

След обичайните по-ниски ценови нива, наблюдавани през почивните дни и особено 25 април (спад между 7.5 % до 50.58 евро за MWh в България и 29.6 % до 37.47 евро за MWh в Австрия), новата седмица с ден за доставка 26 април стартира на всички европейски електроенергийни борси с ръст.

В процентно отношение най-ниско е повишението в „ден напред“ на италианския пазар (7.8 %) , но не и в ценово, като там стойността остава по-висока спрямо другите европейски електроенергийни пазари - 72.80 евро за MWh. Най-висока са нивата, постигнати на Иберийския полуостров (Испания и Португалия) – 75.99 евро за MWh. Най-ниски – в Белгия (58.74 евро за MWh) и Нидерландия (59.63 евро за MWh).

Стойностите в този сегмент в региона остават съотносими с тези на останалите европейски електроенергийни пазари, но тук също се наблюдава разлика от няколко евро (за MWh).

Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) стартира новата седмица, започваща на 26 април с повишение от 27.1 % до 64.29 евро за MWh, което е с около 3 евро повече отпреди месец и с около 8 евро над регистрираната стойност отпреди година. Това обаче е много относително, тъй като става въпрос за сравнение в кратък период, а е известно, че ако става въпрос за по-високи цени е необходим подробен анализ за срок минимум от поне пет години. Все пак постигнатата цена на БНЕБ остава по-ниска в сравнение с електроенергийните борси на страните, с които имаме физическа граница. За сравнение стойността в този сегмент в съседна Румъния е на ниво от 66.67 евро за MWh (ръст с 49.4 %), в Сърбия – 70.76 % (плюс 41 %) и 67.46 евро за MWh (плюс 27.2 %) в Гърция – страната, с която предстои обединение в сегмента „ден напред“ буквално тези дни. При това трябва да се има предвид, че пазарите в региона са на различни нива на либерализация. Така например румънския пазар е общо взето отскоро съвсем либерализиран, а на българския този процес трябва да се случи през следващите четири години. Това, заедно с нивото на участие на различните производство от ВЕИ, АЕЦ до конвенционални централи на въглища трябва също да се има предвид при подобни анализи. Предвид тези фактори може да се твърди, че стойностите в този сегмент в региона говорят за пазар, който ще бъде устойчив на промените, пред които като цяло е изправен европейския електроенергиен пазар предвид напредъка по различните елементи от „зелената сделка“ и сътресения няма да бъдат допуснати.

По отношение на търсенето на електроенергия може да се каже, че както през третата, така и през четвъртата седмица на април тенденцията за нарастване продължава с малко изключение отчетено на пазарите на Нидерландия и Белгия. През предходните седмици бе отчетен ръст на пазарите в Италия и Германия и то над 4 процента, докато на останалите пазари – над 3 %. До ден ще стане ясно и колко е нараснало и търсенето на българския електроенергиен пазар, но като цяло се очаква да се вмести границата до 2 процента.

Цени на петрола, газа, СО2

Цените на петрола се промениха несъществено и ако на 15 април успяха да достигнат до ниво от 66,94 долара за барел, то през миналата седмица завърши с по-ниска стойност от 66.11 долара за барел. В понеделник Brent стартира със спад – 65,67 долара за барел, като водещ фактор остава не толкова очакваното заседание на ОПЕК+, колкото разпространението на коронавируса в Индия. По начало ситуацията в Индия показва, че влиянието на този фактор не бива да се изключва, както и, че още дълго време, независимо от ваксинацията пазарите ще продължат да се съобразяват с него.

Няма как да не се обърне внимание и на цените на природния газ и въглеродните емисии (СО2). Що се отнася до СО2 емисиите по договора за декември тази година стигна рекордните 47.28 евро за тон, увеличавайки се с 2,98 %.

През третата седмица на месец април цената на СО2 емисиите се задържа на ниво от около 44 евро за тон, като на 12 април бе отчетена  най-висока стойност от 44.46 евро за тон за последните девет месеца, а на 13 април 43.77 евро – минимална.

Цената на емисиите, отчетени на 25 април леко спаднаха, но останаха все пак високи – 46.88 евро за тон. Влияние през новата седмица се очаква да окаже новината, поднесена  от Европейската комисия, която отчете спад с над 13 % на СО2 емисиите през изминалата година, но без да са постъпили данните от всички оператори на големи горивни инсталации.

По отношение на цената на газа на газовия хъб TTF на ICE трябва да се отчете повишението  с 2.13 % - до 21.56 евро за MWh като възходящата тенденция се запази за четвърта поредна седмица.

В петък, 16 април  постигнатата цена бе от порядъка на 20,54 евро / MWh, 8,4% по-висока от тази от предходния петък – 9 април и тогава бе определена като най-високата през последните две години.

Лек оптимизъм внася в общата картина 25 април, когато бе отчетен спад на TTF газа се върна на ниво от 20.010 евро за MWh.

Влияние през новата седмица се очаква да окажат решенията около „Северен поток 2“. Прави впечатление, че се увеличава тенденцията за влияние върху пазарите на редица решения, които трябва да се вземат на политическо ниво в цяла Европа. Това няма как да се избегне и през следващите месеци.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща