Промени в Правилата за организиран борсов пазар на електрическа енергия премахват възможността за анулиране на сделка

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1120
article picture alt description


Предложенията за промяна на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия като цяло получиха подкрепа в рамките на днешното им обществено обсъждане в КЕВР. Въпреки това от ЕСО и АЕЦ „Козлодуй“ не лисваха забележки. Повече публичност пък поискаха от страна на Българската национална асоциация за правна помощ.

Предложението ни за промяна на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия е свързано с предстоящото пазарно свързване на сегмента „Ден напред“ на българо-гръцка граница. Това заяви в рамките на обсъждането в КЕВР изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) Константин Константинов.

„Основните промени са следните : изменяме текста, свързан с интервалите на доставка. Досега се записваше, че клиринговите цени, клиринговите обеми се изчисляват за един интервал на доставка. Оттук насетне в  режим на пазарно обединение ще има възможност за един или няколко интервала на доставка.
Актуализира се възможността цените да бъдат представени с до два знака след десетичната запетая, за разлика от постановката към момента, където е възможно само един знак след десетичната запетая.

Предвидени са подробни процедури за непредвидено разединение на пазарите. Това е неприятна постановка, която статистически се случва веднъж, или два пъти годишно. Досега ние не сме страдали от нея, въпреки че сме получавали и изпращали до нашите членове съобщения за такива разединения на европейска база, понеже, когато това се случи е затруднено публикуването на цените във всички пазарни зони за членове на MRS или SDAC каквито сме и ние, макар и работещи в изолиран режим.

И още една промяна – премахва се възможността за анулиране на сделка, понеже това технически няма да бъде възможно в режим на пазарно обединение и молим нашите участници да вземат това предвид и да внимават. Същата постановка беше развита и в „пазар в рамките на деня“, когато се обединихме на румънска граница“ каза той.

Константинов допълни, че освен тези промени, свързани с пазарното обединение от БНЕБ са се възползвали от  възможността и за внасяне на други текстове, които по думите му са технически, но дават възможност за оптимизиране на търговията.

Николай Илиев от ЕСО отбеляза, че предложените промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия са навременни и в съответствие с усилията за обединение на пазарите. В същото време обаче той обърна внимание на необходимостта от повече сигурност на сделките на пазара на електрическа енергия. В тази връзка, Илиев заяви, че  „ЕСО ще внесе предложения и допълнения, насочени към  повишаване на сигурността на сделките на пазара на електрическа енергия, свързани с опитите за осъществяване на сделки с необезпечена енергия“. „Особено рискови са те на пазара „в рамките на деня“ и платформата Single Intraday Coupling“, уточни той.

По-късно ръководителят на работната група към КЕВР Николай Младеновски в коментар на думите на представителя на ЕСО призна, че действително се създават възможности за арбитраж, но ако бъде представено работещо решение то ще бъде обсъдено.

Кристина Горанова от АЕЦ „Козлодуй“ изрази съгласие с необходимите промени, засягащи пазарното обединение в сегмента „Ден напред“ на българо-гръцка граница. В същото време отправи редица забележки по допълнителните предложения  в частност за сегмента „Двустранни договори“. Горанова постави и въпроса за работата на екран Continuous trading. “Вървим към развитие на пазара, на обединенията, а Continuous trading .още не работи“, каза тя. По-късно изпълнителния директор на БНЕБ Константин Константинов обясни, че работата на този екран е спряна по предложение на борсовия съвет, но ще бъде поставен на предстоящото заседание през месец май. По отношение на забележките за сегмента „двустранни договори“, той заяви, че винаги са отворени за работещи предложения, но както уточни той, фокусът на общественото обсъждане е пазарното обединение на българо-гръцка граница в сегмента „Ден напред“.

Председателят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски от своя страна предложи от централата да посочат с какво техните предложения биха подобрили работата на пазара.

Участниците в общественото обсъждане могат да внесат забележките и предложенията си  в 14 дневен срок. КЕВР ще вземе окончателно решение по правилата а на закрито заседание на 10 май.

С проекта на промени в ПРОБПЕЕ се цели създаване на сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар, като се създадат нормативните предпоставки за работата на обединенията на българския със съседните пазари на електрическа енергия и на внедрената нова платформа за търговия, се посочва в доклада на работната група. Като друга цел се изтъква  усъвършенстването на Правилата с цел по-точното им и правилно прилагане от пазарните участници и борсовия оператор. Промените ще допринесат за реалната интеграция на пазарите, което ще осигури по-голяма ликвидност, съответно по-малки колебания в цените на електрическата енергия и по-големи възможности за внос/износ на електрическа енергия. Създават се условия и за засилена конкуренция между производителите/търговците и за по-голям потенциален пазар за продажбите/покупките им, което ще допринесе за по-високата надеждност на българския пазар на електрическа енергия и ще бъде в интерес на всички търговски участници, в т.ч. и на крайните клиенти.

Още по темата: КЕВР ще обсъжда промяна в Правилата за търговия на БНЕБ

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща