Производството на електроенергия в Европа е спаднало с 3 процента през 2020 г.

Спрямо предходната 2019 г. производството от ВЕИ е било в обем от 1,116 TWh (+ 8 %), от изкопаеми горива: 923 TWh (-6 %), а ядрена енергетика е участвала с 688 TWh (- 13 %)

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2010
article picture alt description

Производството на електроенергия от възобновяеми източници (включително биомаса и отпадъци) е допринесло с 41%. Атомната енергия е участвала с 25%, газа - с 19%, а въглищата /лигнитни - с 14%. Докато миксът от производствени мощности  през 2020 г. в голяма степен е бил в съответствие този от предходните години, то  въздействието на локдауните върху нивото на търсене  е било съществено, особено по време на второто тримесечие ( тогава се отчитат и най-големите ограничения заради коронавируса б.р.). Тогава спадът бе с над 10% , посочват в годишният си доклад анализаторите от консултантската компания EnAppSys. .

Производството в Европа

Общото ниво на производство през 2020 г. в Европа е било в обем 2 727 TWh, което представлява спад от 3% в сравнение с 2019 г.

Производството на възобновяеми източници (включително биомаса и отпадъци) е допринесло с 41%  , продължавайки тенденцията, започнала през 2018 г. и осигуряват  най-големия дял в производствения микс. Участието на вятърната енергия в сегмента на възобновяемите енергийни източници  (ВЕИ) продължава да нараства и през 2020 г. е било с 4% по-високо в сравнение с предходната 2019 г. -  15% дял от общото производство.

Ядрената енергия е участвала с 25%, а изкопаемите горива -  с 33%

Общо 1116 TWh са произведени от възобновяеми енергийни източници, което е с 8% повече от регистрираните 1035 TWh през 2019 г.

Изкопаемите горива са участвали в производството с 923 TWh,  което е спад с 6% от нивото от 980 TWh, отчетено през 2019 г.

Участието на ядрените мощност през 2020 г. е било в обем от 688 TWh, което е с 13% по-малко от това през 2019 г. -  792 TWh.

Когато се разглеждат отделни типове технологии, а не по групи  (т.е. възобновяеми и изкопаеми горива), ядрената енергия запазва постоянното си производство в сравнение, с който и да е друг вид гориво. Това се налага като извод и през 2020 година, като общото количество на ядрената енергия в Европа е 688TWh, което е със  159TWh повече от участието на природния газ -  529TWh, който се приема като второ индивидуално по вид гориво, коментират от EnAppSys.

Преди 2019 г. хидроенергетиката (големи и малки ВЕЦ, помпени станции б.р.) и въглищата / лигнитни участваха с повече мощности в производствения микс от газа. През последните години обаче газът нараства последователно и производството от  529TWh, регистрирано през 2020 г., е високо. Според доклада, трудната икономическа ситуация, локдауните в повечето страни и слабото търсене са довели до спад в използването на изкопаемите горива и по-голямо използване на хидроенергийните мощности от газовите.

Междусистемни потоци

През годината енергийните потоци по междусистемни връзки като цяло са били в съответствие с историческите норми. През второто тримесечие Франция отбеляза нетен внос през второто тримесечие, което се смята за рядко, отбелязват експертите. Австрия, Холандия и Сърбия обаче са регистрирали нетен внос през един или два месеца през четвъртото тримесечие, при положение, че са били нетни износители през лятото.

При Италия например, се отчитат най-високите нетни нива на внос, а по отношение на Германия - най-високия нетен износ. За отбелязване е, че България се нарежда сред страните износителки.

Възобновяеми източници

В цяла Европа 2020 г. производството на енергия от възобновяеми източници е 1 116 TWh и възлиза на 41% от общото производство на електроенергия в Европа. Секторът на ВЕИ, с изключение на отпадъците, се е увеличил по отношение на  нивата от 2019 г., като производството от слънчеви мощности и хидроенергийни се е увеличило с 12%

Хидроенергийните мощности  ( ВЕЦ, плюс помпените станции) остава с най-голям дял в производството на възобновяеми енергийни източници, участвайки с  477 TWh. Следващият сегмент се пада на вятъра - 406TWh. Това се равнява на 43 % дял на хидроенергията в общото производство срещу 36 % дял на вятърните мощности. Слънчевата енергия осигурява още 11 %, а биомасата – 8 %, а на (енергия от изгаряне на отпадъци) отпадъците – 1 %.

Експертите отчитат разликата в страните по отношение на хидроенергийното производство на електроенергия, но и запазването на най-големите производители през 2020 г. си остава същото – Великобритания, Германия, Франция, Испания и Германия. Германия запазва позицията си на най-висок производител през всяко тримесечие от 2015 г. насам.

Четвъртият най-голям дял в сектора на ВЕИ се пада на  биомасата. През последните три години нивата на производство на електроенергия от биомаса нарастват последователно, и варират от 91.7TWh от 2018 до 93.4TWh през 2020 г.

Ефекти от блокирането заради коронавируса

Мерките за сигурност, въведени от правителствата на европейските правителства през първото тримесечие на 2020 г., се върнаха на различни нива през четвъртото тримесечие, след като през предходното трето тримесечие бяха отпуснати. Обикновено се очаква търсенето да нараства през четвъртото тримесечие, тъй като времето в Европа става по-студено, но след първоначалния ръст, в някои страни е отчетен, спад, посочват експертите от EnAppSys.

Според анализаторите търсенето в различните европейски държави до края на годината се е различавало заради това, че всяка държава е имала свой индивидуален подход за справяне с COVID-19. За пример те посочват, че ако през февруари Германия и Франция са имали сходни форми и нива на търсене, то през второто и третото тримесечия, в Германия то е било по-високо. През четвъртото обаче спада, заради строгия локдаун.

По отношение на Италия се отчита съществен спад през февруари, заради мерките срещу коронавируса. Оттогава се отчита леко повишение през лятото, спад през третото тримесечие и относително стабилно през четвъртото.  

В същото време се експертите обръщат внимание  и на възможността за разлики в начина на отчитането от страна на дадена държава, а въз основа на това и на направените сравнения – напр. търсене от мрежата, от местно производство и пр..

През по-голямата част от годината през 2020 г. се наблюдава най-ниското средномесечно търсене през последния период. Въпреки ефектите от блокирането на целия континент, търсенето през октомври през 2020 г. беше по-високо от това през всичките четири години (макар и съвсем малко, с ~ 0.3GW спрямо 2016 г.). 2018 г. е била единствената година, в която търсенето през четвъртото тримесечие и било непрекъснато по-ниско от четвъртото тримесечие на 2020 г., отчитат още експертите. От EnAppSys подчертават, че докладът на компанията е базиран на данните предоставени от ENTSO-E.

Графиката показва нетните месечни потоци. Синьото е нетен внос, а червеното – нетен износ.

Още по темата: Производството на електроенергия за една година е спаднало (минус) със 7.67 процента

 

Докладът по темата: https://www.enappsys.com/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща