GlobalData: Азиатско-тихоокеанският регион ще бъде най-големия пазар на сторидж системи в следващите години

Енергетика / Свят
Георги Велев
1436
article picture alt description

Азиатско-тихоокеанският регион (APAC) беше най-големият пазар за акумулаторни системи за съхранение на енергия през 2020 г., като представляваше 49,9% от инсталирания капацитет на глобалния пазар. Очаква се регионът да запази челната си позиция през прогнозния период до 2025 г., както и пазарния си дял от приблизително 53,5% през 2025 г. Дори и тогава следващите най-големи пазари ще бъдат тези в Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) и Америка, обясняват в свой доклад световната анализаторска агенция GlobalData.

Последният доклад на компанията, „Система за съхранение на енергия от батерии, актуализация 2021 - глобален размер на пазара, конкурентна среда, анализ на ключови държави до 2025 г.“, разкрива, че спадът в цените на технологиите на батериите, нарастващата нужда от стабилност на мрежата и устойчивост за интеграция на възобновяеми източници на енергийния пазар са основните движещи фактори за пазара на системите за съхранение на енергия.

Bhavana Sri, енергиен анализатор в GlobalData, коментира: „Китай вероятно ще изпревари САЩ и ще ръководи пазара на държавно ниво през 2025 г. Пазарът за съхранение на енергия от батерии в Китай се очаква да достигне 3,22 млрд. Долара през 2025 г. Със своята огромна цел за инсталиране на капацитет от ВЕИ, кумулативният инсталиран капацитет на пазара за съхранение на енергия в Китай се очаква да достигне почти 12 GW през 2025 г. " Тъй като броят на свързаните с мрежата централи за производство на зелена електроенергия се увеличава неимоверно, Азиатско-тихокеанския регион ще се съсредоточи върху регулирането на честотата в електрическата мрежа, за да нормализира вариациите в производството на ВЕИ.

До края на 2025 г., четирите водещи държави в региона, а именно Китай, Южна Корея, Австралия и Япония, се очаква колективно да инсталират кумулативен капацитет от 20,45 GW.

Регионът на Европа, Близкия изток и Африка е вторият по големина пазар, който представлява близо 30% от световния кумулативен инсталиран капацитет до 2020 г. Очакванията са регионът да регистрира стабилно внедряване на системи за съхранение на батерии през прогнозния период, главно в европейски страни.

Очаква се Великобритания и Германия да бъдат водещите пазари в Европа за системите за съхранение на енергия чрез батерии. Очаква се пазарите в Близкия изток и Африка да имат минимално въздействие върху регионалния пазар през прогнозния период; обаче се очаква те да играят по-голяма роля в дългосрочен план.

Регионът на Америка представляваше около 21,1% от кумулативния инсталиран капацитет до 2020 г., а САЩ бяха най-големият пазар в световен мащаб. Разполагането на сторидж системите преди електромера допринесе за растежа на американския пазар. Страната има и стабилна структура на финансиране на системите за съхранение на енергия.

По същия начин Калифорния разшири успешната си програма за насърчаване на самостоятелно енергопроизводство, която допринесят значително сторидж системите за собствена употреба. Докато пандемията COVID-19 доведе до забавяне на търговските и индустриалните инсталации, жилищният растеж остава силен в Калифорния и Хавай в резултат на стимули и програми за устойчивост. Политическата поддръжка се счита за една от основните причини за растежа на технологиите за съхранение на батерии в САЩ. Бхавана Шри добавя: „През последното десетилетие бяха интегрирани различни нови цифрови и интелигентни технологии.

Страните активно насърчават модернизацията на мрежите и подобряват способността на системие и те да отговарят на изискванията на настоящето и бъдещето.

Освен това се използват батерии за подпомагане на интелигентни мрежи, интегриране на възобновяеми източници, създаване на умни пазари на електроенергия, предоставяне на спомагателни услуги и повишаване на устойчивостта на системата и енергийната самодостатъчност.

„Насърчителните политики и високите такси за електроенергия също тласкат пазара към възобновяеми източници и / или съхранение, плюс възобновяеми източници на ниво краен потребител. Тъй като енергийният сектор се развива, за да приспособи нови технологии и да се адаптира към променящите се пазарни тенденции, съхранението на енергия ще играе решаваща роля в прехода и трансформацията на енергийния сектор“, поясни още Бхавана Шри.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща