Оборотът на БФБ продължава да се свива при пореден ръст на индексите през третата седмица на февруари

Измерителят на „сините чипове“ на БФБ нарасна с 0.93%, следван от широкия BGBX 40 (+0.53%), имотния BG REIT (+0.25%) и равно претегления BGTR 30 (+0.05%)

Икономика / България
Георги Вулов
1106
article picture alt description

Отминалата трета работна седмица на февруари 2021 година (15 – 19) завърши с повишение и за четирите индекса на Българката фондова борса (БФБ) за втора поредна седмица. През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен ръст затвори измерителят на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (+0.93%), следван от  широкия BGBX 40 (+0.53%), имотния BG REIT (+0.25%) и равно претегления BGTR 30 (+0.05%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 април), заради коронавирусната пандемия, до 19 февруари 2021 година SOFIX e на печалба с 9.56%, а от началото на 2021 годината повишението е по-голямо, с 12.03%, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

През третата работна седмица на февруари 2021 година (15 - 19)  

БФБ отчете по-слаб оборот

под 5 млн. лева за втора поредна седмица. Осъществени са общо 1 229 сделки с 956 475 лота за 3 399 443 лева, което е: с 228 сделки и 150 936 лота повече, но обемът е с 813 647 лева по-малко, спрямо предходната седмица (8 – 12 февруари), когато бяха отчетени 1 001 сделки с 805 539 лота за 4 213 090 лева. Седмичният оборот е отново под-критичните 5 млн. лева, които са възприети като минимална долна граница за този важен показател на борсовата търговия.

Равносметката за оборота показва, че само 2 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, докато в предходната са били 3. На върха през миналите пет работни дни е Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) – една сделка за 358 800 лева; следвано от Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) - 94 сделки за 202 772 лева.

След като и четирите индекса на БФБ са с повишение,   

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 67% към 25% и 10 на сто без промяна. Печелившите преобладават и при другите показатели: при емисиите (41% към 30% и 29 на сто без промяна), при оборотите (38% към 23% и 39 на сто без промяна), при сделките (49% към 41% и 10 без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата втора работна седмица трендът на БФБ съвпадна, но не напълно с пазарите в Западна Европа, където седмичната равносметка за основните индекси беше без ясно изразена посока, но се размина с Уолстрийт в Ню Йорк, където два от трите основни индекса затвориха на загуба.

Както посочихме, и четирите индекса на БФБ завършиха със седмичен ръст. С повишение завърши и общоевропейският индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите европейски компании по пазарна капитализация (+0.21%). С най-голям ръст от националните измерители на „сините чипове“ завърши седмицата френският САС 40 (+1.42%), следван от испанския IBEX 35 (+1.20%). С понижение затвориха италианският FTSE MIB (-1.01%) и германския DAX (-0.40%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк беше прекъснат възходящият тренд, което според наблюдателите се дължи на нарасналата безработица през януари до 6.3%, което е почти двоен ръст от отчетената в началото на пандемията безработица. Министърът на финансите каза в четвъртък, че реалното ниво на безработицата е близо 10 на сто, тъй като милиони американци, които са без работа, но получават компенсации от държавата, официално не са безработни. Това попари надеждите на пазарните участници за по-бързо възстановяване на американската икономика.

Средният седмичен ръст за измерителя на 30-те най-големи щатски компании по пазарна капитализация Dow Jones е 0.11%, докато при широкия S&P 500, в който са включени 500-те най-големите компании в САЩ, е отчетен спад със 0.71 на сто, а най-голям е седмичното понижение при технологичния Nasdaq (-1.57%). За отбелязване е, че Nasdaq нарастваше постоянно през последните три месеца, достигайки на 12 февруари връх от 9.37% от началото на годината.

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (15 –19 февруари) показва, че и четирите индекса на БФБ са на печалба втора поредна седмица. С най-голям ръст завърши SOFIX, следван от широкия BGBX 40, имотния BG REIT и равно претегления BGBX 30:

- при SOFIX е отчетено най-високото седмично повишение от 0.93%, докато в предходната седмица нарастването беше с 0.45%. През отминалата трета работна седмица на февруари с акциите на 15-те включени в SOFIX компании са реализирани сделки с 534 594 лота за 832 881 лева, спрямо 240 731 лота за 456 731 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 нарастването е с 0.53%, след като в предходната седмица нарастването беше с 0.25%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 665 714 лота за 1 587 309 лева, в сравнение с 464 667 лота за 2 526 695 лева седмица по-рано;

- при BG REIT повишението е с 0.25%, докато в предходната седмица беше незначително от незначително от 0.02%. Реализираните сделки с включените 7 АДСИЦ през отминалите пет работни дни са с 65 961 лота за 132 149 лева, в сравнение с 32 671 лота за 62 881 седмица по-рано;

- при BGTR 30 увеличението е най-слабо, с 0.05%, докато в предходната седмица отчете понижение с 0.97%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 578 381 лота за 1 298 997 лева, спрямо 319 939 лота за 1 562 808 лева седмица по-рано.

Кои са най-печелившите акции

- 235 Холдингс АД (235H) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 17.89%, с оборот от 87 000 лева при изтъргувани 3 000 акции само на 16 февруари, при последна цена от 29.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 161 000 лева;

- Софарма АД (SFA), след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии със спад от 3.45%, през отминалите пет работни дни е с повишение от 4.17%, седмичен оборот от 73 643 лева, при последна цена от 3.500 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 471 792 647 лева от 452 920 941 лева седмица по-рано;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 3.63%, седмичен оборот от 202 772 лева, при последна цена от 4.570 лв./акция и пазарна капитализация от 85 623 972 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG), след като и в предходната седмица беше сред най-печелившите емисии с ръст от 3.33%, през отминалите пет работни дни нарастването е двойно с 6.67%, седмичен оборот от 35 137 лева, при последна цена от 2.560 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 505 665 536 лева от 489 863 488 лева седмица по-рано;

- Албена АД (ALB) е с ръст от 3.08%, седмичен оборот от 152 202 лева, при последна цена от 26.800 лв./акция и пазарна капитализация от 114 519 777 лева;

Кои са най-губещите акции

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е начело на групата на най-губещите акции с понижение от 10.00%, след като на 15 февруари са изтъргувани 1 024 акции за 737 лева, при последна цена от 0.720 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 13 218 371 лева от 14 687 079 лева седмица по-рано;

- Химимпорт АД (CHIM) е със спад от 2.53%, седмичен оборот от 54 891 лева, при последна цена от 0.965 лв./акция и пазарна капитализация от 231 258 648 лева;

- Корадо-България АД (KBG) е с понижение от 2.22%, седмичен оборот от 33 773 лева, при последна цена от 6.600 лв./акция и пазарна капитализация от 86 912 852 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е на загуба с 1.67%, седмичен оборот от 85 953 лева, при последна цена от 5.900 лв./акция и пазарна капитализация от 123 900 000 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с понижение от 1.67%, седмичен оборот от 13 557 лева, при последна цена от 1.770 лв./акция и пазарна капитализация от 263 880 096 лева;

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (15 – 19 февруари) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD ) не са реализирани сделки, като последната e била на 11 февруари, когато са изтъргувана една акция за 268 лева, след което цената се е повишила с 1.52% и по-висока пазарна капитализация до 516 704 000 лева от 501 280 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната сделка е била на 19 януари, когато са продадени 3 акции за 89 000 лева, след което цената им е скочила с 30.43% и попаднаха в групата на най-печелившите емисии за седмицата и по по-висока пазарна капитализация до 150 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са изтъргувани 1 024 акции за 737 лева на 15 февруари, след което цената им е спаднала с 10.00%, при последна цена от 0.720 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 13 218 371 лева от 14 687 079 лева седмица по-рано;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била с 91 350 лота за 126 063 лева на 5 февруари, след което цената не се е променила. Тогава последната цена е била 1.380 лв./акция и пазарна капитализация от 18 403 501 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево е реализирана една сделка на 17 февруари с 1 660 лота за 4 150 лева, след което цената на акциите не се е променила, при последна цена от 2.500 лв./брой и пазарна капитализация от 54 249 315 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) е реализирана една сделка на 16 февруари с 2 330 лота за 1 561, след което цената на акциите не се е променила, при последна цена от 0.670 лв./брой и пазарна капитализация от 16 822 635 лева;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) също не се реализирани, като последната е била на 9 февруари, когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) е реализирана една сделка на 19 февруари, когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Русе ЕАД (T0F1) са реализирани сделки с 305 облигации за 305 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 100.000 лева за облигация.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Ръст на индексите на БФБ при свит оборот през втората седмица на февруари

Първа седмична загуба на БФБ от началото на годината

Януари 2021 г. най-добър за БФБ за последните 8 години

SOFIX на печалба шеста поредна седмица от 11 до 15 януари 2021 година

SOFIX на печалба пета поредна седмица в началото на 2021 година

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща