Първа седмична загуба на БФБ от началото на годината

Измерителят на „сините чипове“ на БФБ загуби 0.98%, следван от равно претегления BGTR 30 (-0.97%) и широкия BGBX 40 (+0.90%), а единствен имотният BG REIT нарасна с 0.55 на сто

Икономика / България
3E news
734
article picture alt description

Отминалата първа работна седмица на февруари 2021 година (1 – 5) завърши със загуба за три от четирите индекс на Българката фондова борса (БФБ), само имотният BGREIT е на печалба. През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен спад затвори измерителят на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (-0.98%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.97%) и широкия BGBX 40 (+0.90%), а имотният BG REIT нарасна с 0.55%. Това на практика е първата седмична загуба на БФБ от началото на годината, въпреки че за последната седмица на януари (25 - 29) SOFIX отново беше на загуба, но единствен от четирите измерителя.

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 април), заради коронавирусната пандемия, до 5 февруари 2021 година SOFIX e на печалба с 8.06%, а от началото на 2021 годината повишението е по-голямо, с 10.50%, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

През първата работна седмица на февруари 2021 година (1 - 5)  

БФБ отчете оборот за малко над 5 млн. лева

Осъществени са общо 1 480 сделки с 1 618 382 лота за 5 223 660 лева, което е по-малко с 283 сделки, 1 374 392 лота и 2 085 459 лева, в сравнение с предходната седмица (25 – 29 януари), когато бяха отчетени 1 763 сделки с 2 992 774 лота за 7 309 119 лева. Седмичният оборот е малко над критичните 5 млн. лева, които се възприемат като минимална долна граница за този важен показател на борсовата търговия.

Равносметката за оборота показва, че само 7 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, спрямо 9 през предходната седмица. На върха през отминаващата седмица е Алтерко АД (A4L) - 143 сделки за 683 956 лева; следвано от Неохим АД (3NB) - 125 сделки за 668 343 лева; Синтетика АД (EHN) - 3 сделки за 631 368 лева; Делта кредит АДСИЦ - София (6AC) - 3 сделки за 390 080 лева; Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) – 3 сделки за 249 240 лева.

След като три от четирите индекса на БФБ са на загуба,   

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 50% към 28% и 22 на сто без промяна. Губещите преобладават и при другите показатели: при емисиите (41% към 31% и 28 на сто без промяна), при оборотите (36% към 35% и 29 на сто без промяна), но най-голяма е разликата при сделките (55% за губещите, 28% за печелившите и 22 на сто без промяна).

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата работна седмица БФБ отново се размина напълно с пазарите в Западна Европа и в САЩ, които бяха на печалба.

Както посочихме, три от четирите индекса на БФБ завършиха със седмичен спад, докато общоевропейският индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите европейски компании по пазарна капитализация, се повиши с 3.46 на сто. С най-голям ръст от националните измерители на „сините чипове“ завърши италианският бенчмарк FTSE MIB (+6.96%), следван от испанския IBEX 35 (+5.89%), френския САС 40 (+4.68%), германския DAX (+4.61%) и британския FTSE 100 (+1.28%).

Вижте още: Седмична печалба за пазарите на акции в Западна Европа

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк трендът също беше възходящ, както в Западна Европа. Средният седмичен ръст за измерителя на 30-те най-големи щатски компании по пазарна капитализация Dow Jones е 3.89%, при широкия S&P 500, в който са включени 500-те най-големите компании в САЩ, нарастването е с 4.65 на сто, а най-голям е седмичният ръст при технологичния Nasdaq (+6.01%). Както много пазарни наблюдатели отбелязаха, американският пазар приветства новият спасителен пакет от 1.9 млрд. долара, предложен от президента Джо Байдън, който беше утвърден от Сената и предстои гласуване в долната Камара на представителите. Очакванията са, че голяма част от тези пари ще се използват на фондовия пазар.

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (1 – 5 февруари) показва, че три от четирите индекса на БФБ са на загуба и само имотният BGREIT на печалба. С най-голям седмичен спад завърши SOFIX, следван от равно претегления BGBX 30 и широкия BGBX 40:

- при SOFIX е отчетено най-високото седмично понижение с 0.98%. В предходната седмица българският измерител на „сините чипове“ също беше на загуба, но по-малка – с 0.58%. През отминалата първа работна седмица на февруари с акциите на 15-те включени в SOFIX компании са реализирани сделки с 391 252 лота за 773 365 лева, спрямо 973 617 лота за 1 330 104 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 0.90%, след като и в предходната седмица беше на печалба с 0.37%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 657 166 лота за 2 888 199 лева, спрямо 1 103 230 лота за 2 677 708 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 понижението е най-голямо, с 0.97%, след като предходната седмица завърши с повишение от 0.85%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 492 873 лота за 1 249 722 лева, в сравнение с 1 016 792 лота за 2 178 002 лева седмица по-рано;

- при BG REIT единствен е с повишение от 0.55%, докато в предходната седмица нарастването беше по-слабо, с 0.45%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 68 626 лота за 134 790 лева, в сравнение с 113 090 лота за 216 504 лева седмица по-рано.

Кои са най-печелившите акции

- Българска Холдингова Компания АД (5BA) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 48.00% оборот от 80 732 лева, реализиран само на 4 февруари, при последна цена от 0.740 лв./акция и пазарна капитализация в размер на 4 872 014 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с нарастване от 6.90%, седмичен оборот от 683 956 лева, при последна цена от 9.300 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 167 399 991 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с повишение от 2.52%, седмичен оборот от 172 620 лева, при последна цена от 4.880 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 32 124 357 лева;

- Софарма АД (3JR) е с ръст от 2.35%, седмичен оборот от 74 038 лева, при последна цена от 3.480 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 469 096 689 лева;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (6A6) е с нарастване от 2.00%, седмичен оборот от 85 250 лева, при последна цена от 2.040 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 173 624 586 лева.

Кои са най-губещите акции

- Булгартабак - холдинг АД (57B) е начело в групата на най-губещите акции със спад от 13.04%, седмичен оборот от 22 159 лева, при последна цена от 5.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация от 36 836 110 лева;

- Проучване и добив на нефт и газ АД (4O1) е с понижение от 9.95%, седмичен оборот от 21 539 лева, при последна цена от 3.800 лв./акция и пазарна капитализация от 46 466 636 лева;

- Неохим АД (3NB) е на загуба с 8.50%, седмичен оборот от 668 343 лева, при последна цена от 28.000 лв./акция и пазарна капитализация от 74 322 024 лева;

- Еврохолд България АД (4EH) е със спад от 7.69%, седмичен оборот от 32 055 лева, последна цена от 2.400 лв./акция и пазарна капитализация от 474 061 440 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF) е с понижение от 4.76%, седмичен оборот от 58 358 лева, при последна цена от 1.000 лв./акция и пазарна капитализация от 127 129 970 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (1 – 5 февруари) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) са реализирани сделки с 233 лота за 61 324 лева, след което цената на акциите е спаднала с 4.41%. Последната цена е 260.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация от 501 280 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (1CZ) не са търгувани акции, като последната сделка е била на 19 януари, когато са продадени 3 акции за 89 000 лева, след което цената им е скочила с 30.43% и попаднаха в групата на най-печелившите емисии за седмицата и по по-висока пазарна капитализация до 150 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (6S7) са реализирани сделки с 1 100 лота за 880 лева на 3 февруари, след което цената на акциите се е понижила с 3.61%. През отминалите пет работни дни последната цена е 0.800 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация от 14 687 079 лева;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (C4P) са реализирани сделки с 91 350 лота за 126 063 лева на 5 февруари, след което цената не се е променила. Последната за отминалите пет работни дни е 1.380 лв./акция и пазарна капитализация от 18 403 501 лева;

- ЕМКА АД (57Е) Севлиево са реализирани сделки със 195 лота за 456 лева на 2 февруари, след което цената на акциите се е понижила с 1.68%, при последна цена от 2.340 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация от 50 777 359 лева;

- Елхим Искра АД (52Е) са реализирани сделки с 10 020 лота за 7 131 лева, след което цената на акциите се е понижила с 4.29%, при последна цена от 0.670 лв./акция и пазарна капитализация от 16 822 635 лева;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 19 ноември с 618 облигации за 626 189 лева, след което цената им се е повишила с 1.33% при последна цена от 101.325 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била 19 януари, когато са изтъргувани 300 облигации за 300 000 лева, при последна цена от 100.000 за една облигация.

- Топлофикация-Русе ЕАД (T0F1) не са реализирани сделки, а последната е била 19 януари, когато са изтъргувани 200 облигации за 200 000 лева, при последна цена от 100.00 лв. за облигации, след което цената на дълговите книжа не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Януари 2021 г. най-добър за БФБ за последните 8 години

SOFIX на печалба шеста поредна седмица от 11 до 15 януари 2021 година

SOFIX на печалба пета поредна седмица в началото на 2021 година

Над 19 на сто ръст на оборота през декември отчита БФБ

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща