ЕАОС: Преминаването към ВЕИ значително е намалило вредните емисии в атмосферата

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1952
article picture alt description

Преминаването на Европа от електроенергия, базирана на изкопаеми горива, към възобновяеми източници намалява емисиите на парникови газове, като същевременно се справя и с екологичните проблеми. Това заявяват в свой анализ от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), цитирани от Euractiv.

Производството на енергия от възобновяеми източници в Европейския съюз се е удвоило почти двойно от 2005 г. насам, произвеждайки 34% от електричеството в ЕС през 2019 г., в сравнение с 38% от изкопаеми горива, като въглища и газ.

От 2005 г. преминаването на ЕС от производство на електроенергия, базирана на изкопаеми горива, към възобновяеми енергийни източници е "значително намалило" емисиите, като същевременно е осигурило и "ясни подобрения" по въпросите на околната среда, заявяват от ЕАОС  в свое проучване.

Те включват намаляване на подкисляването на почвата, еутрофикация - където сладката вода се претоварва с хранителни вещества, причинявайки цъфтеж на водорасли и ниски нива на кислород - окупиране на земя за обработване, видове замърсяване на въздуха, свързан с 379 000 смъртни случая в Европа през 2018 г.

„Чрез заместване на по-замърсяващите изкопаеми горива, разширяването на производството на електроенергия от възобновяеми източници в ЕС предоставя множество възможности за подобряване на човешкото здраве и околната среда, като същевременно смекчава изменението на климата“, смятат от ЕАОС.

Агенцията изучава 16 метода за производство на електроенергия, от които въглищата, природният газ и нефтът имат най-голямо въздействие върху жизнения цикъл на околната среда.

„Генерирането на въглища има засега най-високата интензивност на въздействието като цяло, което води до най-много въздействия в категориите, които разглеждахме през всички години“, каза експертът по енергетика и околна среда на ЕИП Михай Томеску.

По-голямата част от електроенергията в ЕС вече е без въглища, а някои страни от ЕС, както наскоро Португалия обяви, вече се ангажираха да затворят въглищните си централи. Други държави членки обаче, като Полша, все още нямат определена дата кога ще приключат с използването на въглища.

„Силното намаляване на потреблението на енергия и значително увеличаване на енергията от възобновяеми източници са задължителни за достигането на беземисионна енергетика и това проучване подчертава ползите от този преход за нашия климат и нашата икономика. Така като същевременно се предлагат начини за смекчаване на потенциалните отрицателни въздействия върху околната среда от възобновяемите енергийни източници“ директорът на Европейската мрежа за климатични действия, заяви Уендел Трио.

И все пак възобновяемите енергийни източници не са без въздействие върху околната среда. ЕАОС препоръчва бъдещите действия да се съсредоточат върху намаляването на въздействието на изходните материали, като слънчеви фотоволтаични модули и горива от биомаса.

Има опасения относно правата на човека и замърсяването около фотоволтаичните модули, а неустойчивата биомаса може да доведе до изгаряне на дървета, жизненоважни за съхранението на въглерод и справяне с глобалното затопляне.

Постигане на целите

Увеличаването на дела на ЕС от възобновяеми енергийни източници е от решаващо значение за постигане на намаляването на емисиите в блока, но ще изисква още по-бързо разширяване, за да позволи на енергийния сектор да се основава на 70% възобновяеми енергийни източници до 2030 г.

ЕС постигна по-малко от 0,5% от изпълнението на обвързващата си цел за 20% дял на възобновяемите източници в потреблението на енергия за 2020 г., но електроенергийният сектор трябва да извърви дълъг път.

Електрическият сектор е отговорен за почти една четвърт от всички емисии на парникови газове в ЕС. А изкопаемите горива все още осигуряват повече електроенергия от възобновяемите енергийни източници, като централите, базирани на горенето на изкопаеми горива, доминират в енергийния микс.

Пълното прилагане на националните енергийни и климатични планове от държавите-членки би означавало, че ЕС може да постигне настоящата си климатична цел от 40% до 2030 г., но все още е далеч от постигането на очакваната цел – 55 на сто.

За да изпълни ЕС ангажиментите си по Парижкото споразумение и да ограничи глобалното затопляне до 1,5 ° C до прединдустриалните му нива, трябва да има 50% увеличение на възобновяемите източници на крайно потребление на енергия до 2030 г. и 100% до 2040 г., смятат от Climate Action Network.

„Възобновяемите проекти ще нарастват. Следователно се нуждаем от правилната рамка, която да насочва инвестициите във възобновяеми енергийни източници през следващите години, като същевременно гарантираме, че избираме най-устойчивото внедряване на възобновяеми енергийни източници в Европа. Политиките в областта на климата, енергетиката и биологичното разнообразие трябва да се подсилват взаимно “, категоричен бе Трио.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща