Гърция е шампион за ВЕИ на Балканите през изминалата година с проекти за 45,5 GW

Кандидат-инвеститори подадоха 1864 заявления през декември, основно за фотоволтаици, тъй като Гърция стартира интегрирана електронна система за ВЕИ и когенерации

Енергетика / Свят
Георги Велев
1412
article picture alt description

Инвеститорите в Гърция побързаха да получат лицензи за проекти за възобновяеми източници на енергия през декември, сочат данни, публикувани от гръцкия регулаторен орган RAE. След месеци закъснения в обработката, внедряването на напълно електронна система за ВЕИ проекти привлече зашеметяващите 45,5 GW в заявленията за сертификати на производители. От тях 79,8% са за слънчева енергия. Броят на подадените проекти по опростената процедура възлиза на 1864, съобщава Balkangreenenergynews.

И двете цифри достигнаха рекорд за RAE за всички времена, въпреки че миналия месец Гърция намали стимулите за възобновяеми енергийни източници и въведе други мерки за запълване на значителния дефицит в специалната сметка на ELAPE за субсидии. Системата включва специални проекти и високоефективни централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Регулаторният орган ще продължи с дигитализацията

Новата система за онлайн приложения, разработена от cosmoONE, включва пространствени данни и еднократна такса. Въвеждането на сертификати на производител и целевия модел на Европейския съюз за пазара на електроенергия значително намали процедурата.

RAE обеща да оцени всички заявления възможно най-скоро и отбеляза, че възнамерява да стартира електронен регистър и да създаде единна цифрова среда за всички проекти за зелена енергия.

Повечето приложения през декемврийския кръг от проекти - 1 286 на брой,  бяха за фотоволтаични инсталации и са с общ капацитет от 36,3 GW. Вятърните централи представляват 8,7 GW и са предложени в общо 423 проекта. Останалото е за високоефективна когенерация - 35 предложения с общо 192 MW мощност, както и инсталации за биомаса, хидроенергия и хибридни възобновяеми източници, с малко над 100 MW мощност общо за всяка категория.

Още много работа

Специализираното издание Energypress обаче посочи, че малък дял от проектите реално ще бъдат изпълнени и че кандидатстването за сертификат на производител не означава големи ангажименти, тъй като основните решения се вземат на по-късен етап от инвеститорите. От въвеждането на системата по-рано тази година RAE издаде документи за проекти с общ капацитет от 23 GW. Все пак изграждането на електроцентрали в сектора на възобновяемите енергийни източници зависи от структурата и резултатите от предстоящите търгове, разширяването на съхранението на електроенергия, енергийните мрежи и трансграничния капацитет.

Друг фактор е как целевият модел би повлиял на пазара на електроенергия по отношение на тенденцията за установяване на двустранни договори между производители и доставчици.

Възобновяемите енергийни източници процъфтяват в Гърция

Напоследък Гърция преживя взрив в проекти за възобновяеми енергийни източници, дължащ се най-вече на бързия спад на цените на оборудването за слънчеви и вятърни електроцентрали, конкуренцията на търговете за продажба на продукция от планираните съоръжения и опростяването на процедурата за лицензиране.

Правителството в Атина и държавната Public Power Corp. (PPC) поеха лидерството преди година с решението си да ускорят спирането на въглищните електроцентрали и да ги заменят най-вече с фотоволтаични централи. Полагат се големи усилия за подпомагане на работниците в остарялата индустрия да намерят други източници на доход. Освен това се създават програми за трансформиране на регионите, засегнати от премахването на въглищната индустрия.

Гърция също така даде възможност за създаване на енергийни кооперативи. Общините и местните институции инсталират фотоволтаични инсталации, за да намалят разходите за електроенергия и да подпомогнат уязвимите групи, докато домакинствата и дори манастирите обединяват усилията си за изграждане на слънчеви електроцентрали.

Още преди последните реформи страната вече имаше един от най-високите нива на фотоволтаична и слънчева топлинна мощност на глава от населението в Европа. Само през декември четири проекта за зелена енергия с обща мощност 2,8 GW получиха статут на стратегически инвестиции. През ноември пък на остров Астипалая в сътрудничество с Volkswagen стартира новаторски проект за устойчива енергия и мобилност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща