WNA вижда възможност за създаване на единни световни правила за лицензиране на нови проекти за АЕЦ

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
759
article picture alt description

В новият доклад на Световната ядрена асоциация (WNA) “Хармонизиране на оценката и лицензиране на конструкцията на реактора: Поуки от международната система за транспортиране на ядрени материали“ вижда възможност за създаване на единни световни правила за лицензирането на нови проекти за атомни електроцентрали.

Според доклада, публикуван през този месец от Работната група за сътрудничество в областта на оценката и лицензиране на  конструкцията на реакторите (CORDEL) към Световната ядрена асоциация, системата за лицензиране на атомни електроцентрали в света трябва да бъде рационализирана. По този начин ще се улесни внедряването на нови ядрени реактори на конкурентна цена.  

Днес проектите за ядрени реактори, предлагани за изграждане в дадена страна се оценяват от националните регулаторни органи в съответствие със собствените им правила и процедури. Пълна оценка се извършва, независимо от това, дали се подлага на обширна проверка конструкцията и дали е получила сертификат от друга страна. Такъв национален подход за лицензиране на реакторите води до необходимостта от внасяне на промени в конструкцията, което води след себе до допълнителни разходи, загуба на време и нормативни утежнения, а също така и до усложнения и намаляване на ефективността, свързана с управлението на няколко проекта на един и същи базов модел на реактор.

В докладът си „Хармонизиране на оценката и лицензирането на конструкцията на реактора: Поуки от Международната система за транспортиране на ядрени материали“, подготвен в сътрудничество с компанията оператор Candu Owners Group, работната група CORDEL призовава да се промени традиционният модел за строителството на АЕЦ „в посока на международна стандартизация за конструкция на реакторите и хармонизиране на подходите за лицензиране“. Това ще доведе до „подобряване на икономиката, ефективността на регулирането и повишаване на ефективността и сигурността и безопасността на конструкцията“, се казва в съобщението от страна на WNA.

В коментара си по доклада, генералният директор на Световната ядрена асоциация Сама Билбао и Леон отбелязва значението на този процес.

„Оптимизирането на международните стандарти и процесите на лицензиране за нови ядрени реактори е неотложна и важна задача. Това е особено важно за успешното внедряване на малките модулни реактори, икономиката, на които е базирана на създаването на глобален пазар и верига на доставки“.

Международна система за транспортиране на ядрени материали

Докладът на работната група CORDEL е основан на опита за транспортиране на радиоактивни материали, който се осъществява в рамките на съгласувана нормативна база в разстояние на 60 години.

От 1961 година, когато Международната агенция за атомна енергия за пръв път публикува своите Правила за безопасен превоз на ядрени материали (SSR-6), повече от половин милиард товари са разпратени по целия свят. Не е имало нито едно пътно произшествие, което да доведе до значителни радиологични последици, опасност за хората или околната среда.  Тези изисквания за транспортирането на ядрени материали в достатъчна степен са съгласувани между страните, така че за съответствието на специфични национални разпоредби, са необходими  минимални  промени в дизайна  опаковането , така че техническите инспекции от страна на даден регулаторен орган в една държава могат да бъдат пряко проверени и от други съответни органи в други държави.

В доклада се казва, че „онези, на които е възложено да разработят първите правила за транспортиране на ядрени материали, са успели да отстранят националните различия и да постигнат съгласуване на общи количествени характеристики, критерии и тестова терминология“, което поставя основата на днешните правила за транспортиране на ядрени материали.

Освен това се предлага да се създаде международна основа за хармонизиране на оценката и лицензирането на проекти на реактори. В основата на тази структура ще бъде многонационална консултативна регулаторна група, съставена от експерти от националните регулаторни органи, упълномощени с международно споразумение.

По примера на Правилата за безопасен превоз на ядрени материали, новият доклад показва, че може ефективно да се постигне хармонизиране на международното ядрено регулиране“ , казва президентът на WNA Сама Билбао и Леон.

„Визията на авторите на тези Правила показва важността на приоритизирането на съвместимостта между националните и международните нормативни актове като актуална необходимост за развитието на световната ядрена енергетика“.

Докладът на WNA: https://www.world-nuclear.org/getmedia/cb928ee3-dea9-41ed-a324-552c499f4375/Harmonization-of-Reactor-Design-(Transport)-Final.pdf.aspx

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща