Павлин Павлов, Гранд Енерджи Дистрибюшън: Стопанските потребители, които не изберат доставчик до 30 юни, да очакват с 50% по-скъп ток

Съветвам всички, които още не са избрали своя търговец на електрическа енергия, да не чакат до крайния срок, а да го направят възможно най-скоро, съветва мениджърът продажби на дружеството в интервю за 3еNews

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
5373
article picture alt description

Какво се случва на свободния пазар на електроенергия, възползват ли се малките фирми, които от 1 октомври законът задължи да купуват електроенергия при свободно договаряне на количествата и цените, от възможностите, които дава либерализацията в сектора, обяснява Павлин Павлов, мениджър продажби в „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ – дружество с с дългогодишен опит и солидно портфолио в сделките с електрическа енергия.

Г-н Павлов, Вие сте Мениджър Клиенти в една от големите компании за търговия с електрическа енергия „Гранд Енерджи Дистрибюшън“. Предполагаме, че в последните месеци обяснявате непрекъснато на представители на български фирми, какво предстои за тях. Ще ни разкажете ли накратко, за да сме полезни на хората? Но искаме този път разговорът да е малко по-различен и това няма да е основната тема. Целта ни е да дадем разяснения за функционирането на пазара на електрическа енергия.

- Да, ще обясня накратко. Във връзка с влязла в сила поправка в закона, част от действията за либерализация на пазара на електрическа енергия, всички стопански абонати, имащи открита партида за електрическа енергия, трябва в срок до 30.06.2021 година да преминат на свободния пазар. Те трябва да изберат с коя фирма търговец на електрическа енергия да сключат договор.

Какво значи „свободен пазар“?

- Свободният пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между търговците на електрическа енергия и крайните потребители. Потребителите имат възможност сами да избират доставчика си на електроенергия, да договарят условия по договора и фактурирането, както и допълнителни услуги свързани с обслужването. По този начин се създава възможност за наличие на конкуренция, а конкурентната среда в търговията с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване.

Ако към момента, клиентите са останали към електроснабдителното дружество, подписвайки типов договор за покупко-продажба на електрическа енергия с краен срок 30.06.2021 г., то това определено не означава че са излезли на свободния пазар. Все едно са влезли в чакалнята на „свободния пазар“ и ще бъдат снабдявани по определени служебно цени от самото електроснабдително дружество и то до 30.06.2021 г., когато ще трябва задължително да изберат търговец на електрическа енергия, сключвайки с него договор за покупко-продажба на електрическа енергия. Така че съветвам всички, които още не са избрали своя търговец на електрическа енергия, да не чакат до крайния срок, а да го направят възможно най-скоро. Предимството за всички клиенти е възможността да договорят по-ниска цена и да получат по-качествено обслужване.

А какво се случва с потребителите, които не сключат договор до 30.06.2021 година?

- От 01.07.2021 година те ще се снабдяват с ток от доставчика от последна инстанция към самото електроснабдително дружество. Това са дружества, които са длъжни да бъдат в готовност във всеки един момент при авария или по-просто казано Доставчикът от последна инстанция е „спешното отделение“ на енергетиката и ролята му е да доставя електрическа енергия при непредвидени обстоятелства. Но не препоръчвам на клиентите да стигат до там, защото цените към крайните клиенти са с 50% по-високи от средните в сектора, които се предлагат от търговците на ток, какъвто е „Гранд Енерджи Дистрибюшън“.

По-рано споменахте либерализацията. Разкажете ни.

- Пълната либерализация на пазара трябва да се случи задължително. Това е заложено като план и изискване от ЕС, тъй като българският електроенергиен пазар е част от европейския и в тази връзка следва изпълнението на Европейската стратегия за разширяване и постепенно отваряне на пазара за все повече консуматори с цел изграждане на интегриран европейски енергиен пазар. На хартия българският пазар на електрическа енергия е напълно либерализиран от 1 юли 2007 г., което означава, че всеки потребител има законово право на избор на доставчик и на свободен и равнопоставен достъп до мрежата за пренос на електроенергия до мястото на потребление. В действителност обаче пазарът се отвори поетапно, след разписване на съответните процедури. Реално първата стъпка към либерализирането беше предприета още през 2004г., когато само най-големите стопански потребители можеха да излязат на свободен пазар, като до август 2013 г. всички потребителите на ниво високо напрежение бяха задължени да излязат на свободния пазар. От месец август 2013г. всички стопански клиенти на средно напрежение бяха задължени да предприемат стъпки за излизане на свободния пазар, а от 2016г. всички стопански потребители на ниско напрежение могат да сменят доставчика си на електроенергия с доставчик на свободния пазар, с който свободно могат да договорят цени, по-ниски от тези, които могат да получат, оставайки на регулирания пазар. Създаването на енергийната борса през 2016 година беше един от ключовите етапи за поетапната либерализация. В момента Българската електроенергийна борса предлага пазари, на които се търгува„Ден напред“, „В рамките на деня“ и „Двустранни договори“. Следващата стъпка е задължителното преминаване на всички фирми на ниско напрежение на свободния пазар до 30 юни 2021 година. А след тях предстои и обявяване на срок, в който всички домакинства също ще бъдат задължени да излязат на свободния пазар, с което финално процесът по пълна либерализация на електроенергийния пазар ще бъде завършен.

Като експерт, който следи изкъсо всичко в сектора. В момента на регулирания или на свободния пазар е по-евтино?

- Истината е, че търговците купуват електрическа енергия от различни места и по няколко начина и чрез диверсификацията успяват да постигнат по-ниски цени. Докато служебните цени, на които останаха фирмите към настоящите си доставчици,  са определени от самите тях без възможност за договаряне. Със сигурност мога да кажа, че в момента разликата е, че сметката на клиентите, избрали търговец на свободен пазар е с 15%- 20% по-ниска в сравнение с тези, които все още не са го направили.

По какви начини търговците на електрическа енергия закупуват енергия?

- Мога да започна оттам, че ние от „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ сме сред малкото търговци в България, при които по-голямата част от закупената електрическа енергия идва директно от българските производители. Това е едно от нашите конкурентни предимства, защото така намаляваме себестойността. Електрическа енергия на дневна база и/или за по-дълъг период от време се закупува и чрез Българската независима енергийна борса, за която вече обясних. Чрез търгове, които се организират на борсовата платформа се продава електрическата енергия на големи атомни, конвенционални и ВЕИ производители. Най-често под тази форма продават произведената от тях електрическа енергия големите производители като например АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2, НЕК и други. За да можем да предложим различни профилни продукти на нашите контрагенти и крайни клиенти, ние се възползваме от възможността да търгуваме и на европейските енергийни борси. Чрез диверсификацията успяваме да оптимизираме крайната цена, която предлагаме на потребителите, защото използването на по-голям брой източници, ни позволява да хеджираме (минимизираме) риска.

Клиентите се интересуват и как се образува тяхната цена?

- Освен стойността на електроенергията, за която Ви обясних току що, в крайната цена се включват и разходите за балансиране. Те са включени в цената към енергията, така че на практика остават за сметка на търговеца и клиентът дори не разбира за тях.

Потребителите допълнително заплащат и цена за Задължения към обществото, акциз и мрежови услуги, които са нормативно определени и не зависят от търговеца. Тези разходи се заплащат и в момента и са изкарани в отделните редове на фактурата.

Стойността на цена „Задължения към обществото“ се определя от КЕВР за всеки регулаторен период. През настоящия тя е в размер на 21,47лв./МВтч. В нея са включени поети ангажименти за изкупуване на електрическата енергия от ВЕИ по преференциални цени, за изкупуване на енергията от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както и по дългосрочните договори с американските централи. Цената на акциза е 2,00 лв./МВтч. и се заплаща само от стопанските потребители.

В стойността на такса „Мрежови услуги“ се съдържат разходи за достъп и пренос до електропреносната мрежа, които са фиксирани и се заплащат на Електроенергийния системен оператор. Включени са и разходи за пренос и достъп до разпределителната мрежа на база предоставена мощност, които се заплащат към съответното ЕРП.

Накрая върху тези разходи се начислява ДДС.   

Добре. За финал ще Ви върна малко назад в разговора, оттам от където започнахме. По-рано споменахте, че предстои да се разреши на домакинствата да изберат търговец на електрическа енергия.

- Ако трябва да сме съвсем точни,  те и сега имат възможност да напуснат регулирания пазар и сами да изберат търговец на електрическа енергия, чиито услуги да използват. Към момента имат ПРАВО да излязат на свободния пазар, но нямат финансовата изгода да го правят, а очакваме следващата година да бъде обявен срок, в който ще са ЗАДЪЛЖЕНИ да излязат на свободния пазар.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща