Промени в енергийния закон: Небитовите потребители ниско напрежение излизат на свободния пазар от 1 октомври

Енергетика / България
3E news
3921
article picture alt description

Всички небитовите потребители на електроенергия излизат на свободния пазар от 1 октомври. КЕВР повече няма да регулира цените на битовите потребители ниско напрежение. Това гласи проект на промените в Закона за енергетиката, публикувани за обществено обсъждане в петък (22 май).  

Някои от текстовете обаче ще влязат в сила от деня на обнародването на законовите промени.

В частност става въпрос за утвърждаване и определяне на цени и премии от КЕВР за ценовия или регулаторния период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., въз основа на заявленията за утвърждаване на цени, подадени от енергийните предприятия до 14 май 2020 г.

Промените най-общо предвиждат отпадане от досегашните законови текстове на думите „небитови потребители“ и замяната им с „крайни“. Така например, от сегашния текст на чл. 30 който гласи „На регулиране от комисията подлежат цените, по които крайните снабдители продават електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа, на ниво ниско напрежение отпада „и небитови“.

По този начин на регулирания пазар ще останат само домакинствата. Тоест на свободния пазар ще излязат и всички държавни и общински структури, които досега са се възползвали от регулираните цени.

Предлага се в заключителните разпоредби внасянето на нов текст. Според него, в 15-дневен срок от обнародването на този закон крайните снабдители изпращат уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия, считано от 1 октомври 2020 г., до всеки  небитов краен клиент, за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.

Припомняме, че във варианта за либерализация от месец февруари най-общо ставаше въпрос за разделяне на потребителите на няколко групи - всички небитови потребители, които са присъединени към разпределителната мрежа на 30 и над 30 киловата присъединена мощност. Както и битови потребители, присъединени към разпределителната мрежа на 50 и над 50 киловата инсталирана мощност и без право за връщане на регулирания пазар. Очаква се, че част от тези текстове ще бъдат запазени, но в друг порядък.

Наскоро председателят на комисията по енергетика към Народното събрание Валентин Николов коментира пред 3eNews, че за да одобри Европейската комисия механизъм за капацитети иска да бъде напълно либерализиран пазар на едро.  Това означава „включително крайните доставчици да осигуряват на пазарен принцип електрическата енергия“. Предстои да се разбере и какви ще са промените за енергийно уязвимите потребители.

Текстовете да обществено обсъждане са публикувани на: http://www.wec-bulgaria.org/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща