БЕХ с рекордна печалба от 419,2 млн. лева

По-големите количества електроенергия от американските централи спомагат на НЕК да излезе на печалба

Енергетика / България
3E news
2896
article picture alt description

Забележително увеличение на печалбата за 2019 г. отчита Българският енергиен холдинг. Печалбата преди данъци (EBT) от дейността на БЕХ групата е в размер на 419,2 млн. лева, става ясно от отчета на холдинга. Печалбата се е увеличила с невероятните 292,2% само за година, а холдингът завърши 2018 г. на загуба с 218,1 млн. лв.. Така само за една година подобрението във финансовия резултат е с колосалните 637,3 млн. лева. Активите на компанията бележат забележителен ръст и вече достигат 18,7 млрд. лева. Увеличението се дължи основно на по-високата балансова стойност на имоти, машини и съоръжения. Паричните наличности на БЕХ групата са се увеличили с 25,7% за година и са достигнали 1,68 млрд. лева, става ясно още от финансовия отчет.

За доброто финансово състояние на БЕХ през 2019 г. спомагат и намалените цени на въглеродните квоти – от холдингът са закупи квоти за мръсен въздух за 452,6 млн. лева през 2019 г., а през 2018 г. тази сума е била 641,8 млн. лева.

От резултатите става ясно още, че дъщерната фирма НЕК през 2019 г. е закупила значително по-големи количества електроенергия от американските централи – ТЕЦ „Ей И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“. Само от последната централа са закупени с 18,7% повече електроенергия за регулирания пазар. Това е и една от причините за по-доброто представяне както на БЕХ, така и в частност на НЕК, става ясно от отчета.

Като цяло в сегмента на електрическата енергия БЕХ отчита понижаване на приходите както от продажбите за регулирания пазар, така и при търговията на енергийната борса. Приходите от продажбите на природен газ обаче се увеличават заради въведения „входно-изходен“ тарифен модел.

АЕЦ „Козлодуй“ и ЕСО са с допълнителни дивиденти към БЕХ

Основно перо за приходите в сегмента „Административна дейност“ в БЕХ се пада на приходите от дивиденти на дъщерните дружества. През 2019 г. отчетените приходи от дивидент достигат 354,4 млн. лева и са по-малки с 80 млн. лв. по-ниски спрямо предходната година. Две от дружествата в БЕХ група обаче са предоставили допълнителен дивидент на компанията-майка. Така БЕХ е получил допълнителен дивидент от 150 млн. лева от АЕЦ „Козлодуй“ и други 100 млн. лева от Електроенергийният системен оператор.

Задължения на „Топлофикация София“

Като значителен кредитен риск в доклада са записани задълженията на „Топлофикация София“ към БЕХ. Тези задължения са 58% от общия размер на всички вземания, които има холдингът или с други думи – БЕХ има да получава от столичното парно вземания за над 632,4 млн. лева. Основната част от тези вземания са изкупени стари дългове на Топлофикация София към „Булгаргаз“ в последните години.   

Инвестиции

Инвестиционните приоритети на БЕХ са насочени към завършването на газовия интерконектор Гърция – България, става ясно още от отчета на компанията. Прогнозите там са, че строителството на интерконетора трябва да бъде завършено изцяло до средата на 2021 г. и тогава да започне търговската му експлоатация.

След пълната либерализация на енергийния пазар пък се очаква да се увеличат и приходите от продажба на електроенергия на компаниите от групата на БЕХ, обясняват от дружеството. По план пълната либерализация на енергийния пазар трябва да бъде завършена до края на тази година.

В сектора на природния газ усилията на БЕХ са насочени към създаването на либерализиран пазар на природен газ чрез доставки на гориво от различни източници чрез внос от Гърция и Турция. Този пазар може да се случи основно чрез изграждане на газовия интерконетор Гърция – България и завършването на проекта „Балкански поток“.

В доклада са записани и прогнозите на „Булгаргаз“ за възстановяване на суми на клиентите, след преговорите с „Газпром“. Сумата за възстановяване е за над 102 млн. лв. по прогнози на дружеството.

Спад на електропроизводството

През 2019 г. брутното електропроизводство в страната ни се е намалило с 5,18% и е за 44,1 млн. мвтч. Вътрешното потребление се е понижило незначително с един процент до 38,3 млн. мвтч. спрямо предната година. С една четвърт е спаднал износът на електроенергия от страната ни през годината и се е свил до 5,8 млн. мвтч. ТЕЦ „Марица Изток 2“ е доставила с 61,2% повече електроенергия за регулирания пазар.

Брутното електропроизводство на АЕЦ „Козлодуй“ е достигнало нови рекорди и през миналата година е било за 16,5 млн. мвтч., което е с 2,7% повече спрямо 2018 г. Причината за това е оптималната работа на блоковете и увеличението на генерацията на блок 6 на 104%. Продажбите на свободния пазар за АЕЦ-а също нарастват с 420 хил. мвтч и достигат близо 13,3 млн. мвтч.

При ВЕЦ-овете на НЕК производството спада с 38,4% и е за 2,3 млн. мвтч. Причината за спада е сухата година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща