CО 2 ЕМИСИИ

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
08/05/2019 0 25.77
07/08/2019 30 28
09/08/2019 20 28
09/08/2019 10 28.7
12/08/2019 10 28
03/10/2019 0 22.5

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
08/05/2019 0 0.28

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
08/05/2019 0 0.02

Източник: EEX