CО 2 ЕМИСИИ

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
03/10/2019 0 22.5
09/10/2019 0 22.85
23/10/2019 0 25.57
23/10/2019 0 0.26
23/10/2019 0 0.02
04/11/2019 0 25.48

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX