CО 2 ЕМИСИИ

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
03/12/2018 0 20.34
13/12/2018 20 22.15
13/12/2018 15 22.2
08/01/2019 0 22.52
08/05/2019 0 25.77
07/08/2019 30 28

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
03/12/2018 0 0.3
08/01/2019 0 0.28
08/05/2019 0 0.28

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
03/12/2018 0 0.02
08/01/2019 0 0.02
08/05/2019 0 0.02

Източник: EEX