CО 2 ЕМИСИИ

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX