CО 2 ЕМИСИИ

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
07/08/2019 30 28
09/08/2019 20 28
09/08/2019 10 28.7
12/08/2019 10 28
03/10/2019 0 22.5
09/10/2019 0 22.85

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX