Международни борси

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 38.12 50.5 711066 11/12/2019
10/12/2019 40.17 47.54 658087 10/12/2019
09/12/2019 23.37 39.71 764732 09/12/2019
08/12/2019 -16.38 -13.66 887391 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 45.23 53.65 53492 11/12/2019
10/12/2019 41.31 45.84 62897 10/12/2019
09/12/2019 33.34 44.08 66471 09/12/2019
08/12/2019 17.71 28.54 58407 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 43.26 52.88 106879 11/12/2019
10/12/2019 40.42 46.37 114499 10/12/2019
09/12/2019 31.8 42.66 109458 09/12/2019
08/12/2019 27.53 39.24 121120 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 46.92 53.22 85043 11/12/2019
10/12/2019 44.98 50.05 80830 10/12/2019
09/12/2019 45.28 50.9 100089 09/12/2019
08/12/2019 35.37 38.35 90397 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 40.62 46.92 24767 11/12/2019
10/12/2019 42.15 44.75 32467 10/12/2019
09/12/2019 33.76 48.1 28809 09/12/2019
08/12/2019 21.55 32.41 24811 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 45.79 51.25 65892 11/12/2019
10/12/2019 48.23 52.37 60751 10/12/2019
09/12/2019 45.96 49.87 54214 09/12/2019
08/12/2019 42.27 43.08 53721 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 46.53 53.7 321946 11/12/2019
10/12/2019 45.69 50.44 320548 10/12/2019
09/12/2019 36.63 45.46 386987 09/12/2019
08/12/2019 31.54 35.07 351469 08/12/2019

Източник: EEX