Международни борси

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
12/11/2019 45.87 52.45 0 12/11/2019
11/11/2019 41.04 44.74 0 11/11/2019
10/11/2019 39.94 42 0 10/11/2019
09/11/2019 40.81 43.49 0 09/11/2019
08/11/2019 46.9 54.85 0 08/11/2019
07/11/2019 42.81 47.85 0 07/11/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
12/11/2019 42.2 47.69 527 12/11/2019
11/11/2019 41.11 46.29 526 11/11/2019
10/11/2019 40.97 43.08 525 10/11/2019
09/11/2019 41.69 44.13 472 09/11/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
12/11/2019 46.98 54.45 91 12/11/2019
11/11/2019 43.68 49.08 90 11/11/2019
10/11/2019 40.98 43.08 62 10/11/2019
09/11/2019 41.69 44.13 55 09/11/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
12/11/2019 47.63 53.7 67 12/11/2019
11/11/2019 44.99 48 66 11/11/2019
10/11/2019 41.9 44.08 65 10/11/2019
09/11/2019 42.43 44.47 64 09/11/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
12/11/2019 48.45 54.51 313 12/11/2019
11/11/2019 44.56 47.79 327 11/11/2019
10/11/2019 41.03 43.08 276 10/11/2019
09/11/2019 41.69 44.13 230 09/11/2019

Източник: EEX