НАЧАЛО » Събития » Конференция "Европейската зелена сделка и българският енергиен преход"

Конференция "Европейската зелена сделка и българският енергиен преход"

от: 23/04/2020 00:00
до: 24/04/2020 00:00

Институтът за енергиен мениджмънт, в сътрудничество с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България организира на 23-24 април 2020 г. международна конференция на тема „Европейската зелена сделка и българският енергиен преход“, която ще се проведе в София, България. 

Новата Европейска комисия налага ново темпо на зеления курс на Европа с амбициозната цел за пълна климатична неутралност до 2050 г. Какви промени предстоят и каква ще е цената на „Зелената сделка“ на европейско и национално ниво? Програмата ще се фокусира върху необходимостта от справедлив енергиен преход и неговите специфики за България, важните предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани и наложителните мерки, за да бъде преходът успешен.

Конференцията е насочена към всички заинтересовани страни – правителствени институции, международни организации, неправителствен сектор, енергиен бизнес и гражданското общество в неговата цялост. Предвижда се широко международно, регионално и национално участие.

Събитието ще се проведе в СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН с начало 23 април 2020 година, от 13.00 часа. 

Участието в конференцията е безплатно.

Програмата за събитието и детайлите за регистрация предстои да бъдат публикувани скоро на уебсайта на Института за енергиен мениджмънт www.emi-bg.com.