Ипотечните кредити ще са без такса за предсрочно погасяване

Няма да се събират такси и за усвояване на заема

fb
3E news
fb
07-03-2014 12:10:00
fb

Таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит да отпадне, прие на първо четене парламентът. Депутатите гласуваха промени в Закона за потребителския кредит, внесени от депутати управляващата коалицаи като промените ше важат само за новоотпуснатите кредити.
Според специалистите от банките подобно решение може да доведе до повишение на лихвите по този вид заеми, които и без това не са ниски в момента.

Депутатите приеха да няма обезщетение или неустойка за банката при предсрочно погасяване на ипотечен кредит, когато той е погасен след изтичане на една година от усвояването му. Във всички останали случаи таксата може да бъде не повече от 1% върху сумата на предсрочно погасения кредит.

Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисиони, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита. Такива са такси и комисиони за действия, свързани с одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. Освен това, кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие.

Предвижда се промяна и на определението за "референтен лихвен процент", като част от определението за "променлив лихвен процент по кредита". Действащото към настоящия момент определение дава възможност банката да променя по всяко време методологията, по която се определя референтният лихвен процент.

Сега се предвижда той да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт.

Ако се използват тези индикатори това ще доведе до повишение на лихвите, тъй като те са на исторически ниски нива и в бъдеще само ще се повишават, обясняват специалисти. Според вносителите на закона това не е аргумент, защото при пазарни условия би могла да падне базовата лихва на банката.

С промените се хармонизира българската банкова среда с тази на ЕС и се засилва пазарното начално. "Тоест банките вече ще работят по лихви, които се определят от пазара – става дума за плаващата лихва", каза Румен Гечев по време на обсъжданията.

Според Емил Радев от ГЕРБ обаче в законопроекта има много притеснителни неща. Според депутата, най-притеснително е, че се задължават банките в едномесечен срок от обявяване на кредита за предсрочно изискуем да пристъпят към принудително изпълнение към имуществото на длъжниците. С въвеждане на тази норма, вместо да могат банките няколко месеца да преговарят с длъжника за нов план за погасяване и т. н., ние ги задължаваме директно да започнат изпълнителни производства, в които стотици и хиляди български граждани на практика губят жилищата си", каза Радев.

С промените се разширява обхватът на закона и за кредити под 400 лева.

ипотечни кредити
промени
лихва
такси
депутати