Екоминистърът Искра Михайлова: Проектът за Карадере е на нулева фаза

Ще настояваме преди да се получава сертификат за инвеститор клас А, проектът да е получил становище по ОВОС

fb
3E news
fb
25-03-2014 10:52:00
fb

 

„Без оценка на въздействието, без оценка за съответствие, без преценка дали това ще повлияе на защитени територии за нас проектът "Карадере" не съществува“, каза в "Гореща точка" на ТВ 7 министър Искра Михайлова. Тя подчерта, че проектът засяга две защитени територии по "Натура" и добави, че одобряването на меморандум за разбирателство между кабинета и фирмата инвеститор не означава получаването на екооценка.  
 
„МОСВ е изпратило своето становище и е подчертало в него, че в какъвто и да е меморандум, в каквото и да е решение, трябва да се има предвид, че инвеститорът е задължен да спазва екологичното законодателство на страната, което е в унисон с европейското законодателство. В меморандума е записано, че решението за категорията инвеститор не освобождава инвеститора от неговите задължения да спазва екологичното законодателство на страната, по които той има задължения“, каза министър Михайлова.  
   
Тя посочи, че  инвеститорите, които искат да създават работни места, трябва да уважават законите на страната и по-специално екологичното законодателство, това е и  становището на Министерството на околната среда и водите.
 
Министър Михайлова подчерта, че трябва да се наложи като правило всеки инвеститор, преди да кандидатства за каквото и да било, да провери реализуемо ли е то на тази територия и не противоречи ли на законодателството. 
 
Първите действия в тази посока ще са промени във формуляра, който се попълва при кандидатстване за инвеститорски клас. Министър Михайлова ще предложи в решението на Министерския съвет да се добави, че преди проектът да бъде процедиран нататък, трябва да получи становище по въздействие върху околната среда.
 
“Инвеститорът на проекта не е контактувал с мен”, каза министър Михайлова. “Почти нищо не знам за собствениците на фирмата”, допълни тя. Стана ясно, по думите й, че въпросната фирма – инвеститор „Мадара Юръп“ не е кандидатствала по проекта.
 
Тя обясни, че за екипа на МОСВ, новият проект, съществува само в две писма - едно до РИОСВ-Бургас, в което фирмата се интересува каква е процедурата, за да получи разрешение по екологичното законодателство и второ до заместник - министъра - дали могат да се съчетаят процедурите по ОВОС и Оценка на съответствието, на които е отговорено, че това по закон е възможно, но решението се взема за всеки конкретен  проект. 
 
Министър Михайлова смята, че е по-разумно преди един инвеститор да тръгне с проекта си, той да направи проверка и да поиска становище от службите по околна среда. 
 
„Ние ще предложим на Българската агенция за инвестиции към МИЕ да направи промени във формуляра, за придобиване на клас „А“ и да добавим поне още едно изречение, че преди да е процедиран проектът, той трябва да получи становище по ОВОС", каза в заключение министър Искра Михайлова.
 
 

 

Искра Михайлова
нулева фаза
инвеститор клас А
становище по ОВОС
Мадара Юръп