"Булгартабак" с над 82 млн.лв. печалба за полугодието на 2013 г.

fb
3E news
fb
31-07-2013 01:39:00
fb
"Булгартабак – Холдинг" АД отчете печалба от над 82 млн. лв. за първото шест месечие на 2013 г., това се казва в публикувания пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Екстри нюз, междинен финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на 2013 г.

Добрите финансови резултати на компанията се дължат на водената активна политика за развитие на външните пазари, запазване на лидерската позиция на вътрешния пазар, и разпределени дивиденти от дъщерните дружества на "Булгартабак".

За първото шестмесечие компанията отчита тенденция на ръст в пазарния дял на слимовите цигари и цигарите във формат 100’s.
Компанията пусна на пазара и новата продуктова линия на най-продавания бранд на българския пазар Виктори – export selection. Обемът на реализираната готова продукция за вътрешен пазар е с 5.8% по нисък от обема за същия период на 2012 г. Бандеролният пазар на цигари се свива с 5,9% спрямо същия период на 2012 г., по данни на независима маркетингова агенция. А пазарният дял на компанията е нарастнал с 0,2 процентни пункта от началото на 2013 г.

С около 36% повече спрямо първото полугодие на 2012 г. са реализираните натурални обеми от износ на Булгартабак.

За периода компанията е изплатила данъци (включително данък върху печалбата) в размер на 6 116 хил. лв. или повече от 3 пъти спрямо съпоставимия период на 2012 г., се казва още в отчета.

Нараства и доверието на инвеститорите, което се отразява върху цената на акциите на "Булгартабак – Холдинг" АД. От 50 лв. цената на акциите се е повишила два пъти за период от една година (от 30.6.2012 г. до 30.6.2013 г.) и е достигнала до 102 лв. на акция.

Основните дружества в група "Булгартабак", също отчитат по-добри резултати спрямо тези от полугодието на предходната година.

Двете цигарени предприятия "Благоевград – БТ" АД и "София – БТ" АД приключват с печалба шестмесечието на 2013 г. При "Благоевград – БТ" АД, тя е около 9 млн. лв., а при "София – БТ" АД – над 17 млн. лв. Тютюнопреработвателното предприятие "Плевен – БТ" АД е на загуба от около 300 хил. лв.

Добрите резултати се дължат на увеличените обеми реализирана продукция, както и на оптимизираните производствени процеси. През изтеклата година всички водещи дружества от група "Булгартабак" разпределиха дивидент за акционерите.