Създаването на Инвестиционен фонд за високотехнологични производства ще бъде подкрепено от икономическото министерство

Сред водещите приоритети е и връщане на доверието на инвеститорите

fb
3E news
fb
03-12-2014 11:43:00
fb

Министерство на икономиката подкрепя създаването на Инвестиионен фонд за високотехнологични производства чрез публично партньорство и постепенно изтегляне на държавата след успешното им развитие. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски в рамките на Българския икономически форум.

 

Сред водещите приоритети на Министерството на икономиката е да се върне доверието на инвеститорите и България да стане атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар, заяви министър Лукарси. Той подчерта, че нашата страна продължава да прилага благоприятна данъчна политика, като поддържа 10% корпоративен данък, 0% - за реинвестирана печалба в общини с безработица с над 25% по-висока от средната за страната, 10% данък върху личните доходи, 5% данък върху дивидентите; компютрите, софтуерът, новите машини и съоръжения имат 50% годишна амортизация.

 

Министър Лукарски акцентира и върху Стратегията за привличане на инвестиции в България, като очерта осем приоритетни сектора - електроника и електротехника, информационни технологии, аутсорсинг, химическа и фармацевтична промишленост, машиностроене, транспорт и логистика, хранителна промишленост и земеделие, туризъм и здравеопазване. „Всички те са важни за подобряване на бизнес средата в България“, каза още той.

 

В съответствие с основните цели на Стратегията “Европа 2020” други важни акценти в нашата работа са облекчаване на условията и ускоряване на процедурата за стартиране на малък и среден бизнес, ограничаване на риска при фалит на малки и средни предприятия и на последствията за предприемачите“, каза още министър Лукарски на откриването. Той допълни, че за това ще спомогне политиката за намаляване на разрешителните, съгласувателните и лицензионните режими и преминаването към уведомителен режим където е възможно.

Министърът подчерта, че насърчаването на износа чрез подкрепа за експортно ориентираните предприятия и интензифициране на търговско-икономическите контакти също ще допринесат за по-бърз растеж на икономиката ни.

 

инвеститори
инвестиционне фонд
високотехнологични производства
Божидар Лукарски