Плавен ръст в отоплението и охлаждането от възобновяеми източници в Европа

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
857
article picture alt description

Снимка:Eurostat

Енергията за отопление и охлаждане представлява почти 50% от общото брутно крайно потребление на енергия в ЕС. Това показва най-новото изследване на Евростат. В абсолютно изражение брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в ЕС постепенно нараства с течение на времето (най-вече поради приноса на биомасата и термопомпите).

За 2021 г. обаче брутното потребление на всички горива също се е увеличило главно поради икономическото възстановяване след премахването на ограниченията за COVID-19. В резултат на това делът на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление за отопление и охлаждане намалява с 0,1 процентни пункта, от 23,0% през 2020 г. на 22,9% през 2021 гoдина.

Двойно увеличение спрямо десет години назад

Това е почти двойно повече от стойността през 2004 г. (11,7%). Развитието в индустриалния сектор, услугите и домакинствата (включително електрификацията на отоплението чрез използване на термопомпи) допринесе за растежа на възобновяемата енергия в отоплението и охлаждането.

Сред държавите-членки на ЕС Швеция се откроява с повече от две трети (68,6%) от енергията, използвана за отопление и охлаждане през 2021 г., произтичаща от възобновяеми източници (най-вече биомаса и термопомпи). На следващо място енергията за отопление и охлаждане от ВЕИ е Естония е 61,3%), Латвия е 57,4% и Финландия е 52,6%, всички от които използват голям дял биомаса.

България е в златната среда 

За България делът на използването на термопомпи (като се имат предвид климатици) и други ВЕИ източници за отопление и охлаждане е малко над 20%, показва статистиката.

За разлика от тях, най-ниските дялове на възобновяеми източници за отопление и охлаждане са регистрирани в Ирландия (5,2%), Холандия (7,7%) и Белгия (9,2%).

Всички държави-членки на ЕС отчитат увеличение от 2004 г. до 2021 годинa, показва статистиката на Евростат. Най-голямо увеличение е регистрирано в Кипър (+32,1 процентни пункта), следван от Малта (+30,3 п.п.), Естония (+28,0 п.п.) и Швеция (+22,7 п.п.) . По-слабо увеличение е регистрирано в Ирландия (+2,3 п.п.), Белгия (+6,3 п.п.) и Холандия (+5,5 п.п.), показва изследването на Евростат.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща