Ръст от 77.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 483.03 лв. за MWh с ден за доставка 3 октомври 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
630
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 483.03 лв. за MWh с ден за доставка 3 октомври 2022 г. и обем от 58 149.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение със 77.5 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 525.31 лв. за MWh, при количество от 30 225.30 MWh.

Извънпиковата енергия (27 923.70 MWh) е на цена от 440.74 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 191.67 лв. за MWh и количество от 2330.3 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 193.61 лв. за MWh (2350.9 MWh съответно).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1066.12 лв. за MWh при количество от 2082.6 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 548.75  лв. за MWh при обем от 2150.9 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 272.08 лв. (139.11 евро) за MWh за 2 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 3 октомври 2022 г. се покачва до 483.03 лв. за MWh ( ръст от 77.5%) по данни на БНЕБ или 246.97 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 2 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 208.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 206.89 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

 Име             MW

АЕЦ 25,71% 1072.95
Кондензационни ТЕЦ 43,49% 1814.97
Топлофикационни ТЕЦ 4,82% 201.36
Заводски ТЕЦ 2,47% 103.07
ВЕЦ 0,23% 9.44
Малки ВЕЦ 1,50% 62.54
ВяЕЦ 5,81% 242.32
ФЕЦ 15,26% 636.83
Био ЕЦ 0,72% 29.89

Товар на РБ  3450.66

Интензитета на СО2 е 356g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща