Топлофикация Враца чества 50 годишен юбилей през септември

Енергетика / България
3E news
1317
article picture alt description

Източник: "Враца днес", архив.

Днес ще Ви разкажем историята на едно от важните дружества в гр. Враца, което през септември чества 50 годишен юбилей.

Топлофикация е доказано най-изгодното средство за отопление и битова гореща вода в България и Европа.

Топлофикация Враца произвежда, доставя и разпределя на своите клиенти вече 50 години топлинна енергия и електрическа енергия.

Топлофикация Враца е стартирала дейност през 1972 година като приемник на индустриалната котелна централа Градска с инсталирана мощност от 50МВт и 2 котела, работещи на мазут.

Централата е снабдявала с промишлена пара текстилния комбинат „Вратица“ и другите предприятия. През следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа, достигайки до 60% от сградния фонд. Изградени са отоплителните централи ОЦ Калоян и ОЦ Младост, обслужващи топлофикационната мрежа, с обща инсталирана мощност 140 Мвт.

През 90-те години с цел подобряване на въздействието върху околната среда е извършена модернизация и преминаване на природен газ. Тогава ОЦ Калоян е изведена от експлоатация.

През 2004 година Топлофикация Враца е обект на приватизация съгласно поети ангажименти към Европейския съюз за либерализация на енергийния пазар и оттеглянето на държавата от този сектор.

Новите собственици прилагат проект за повишаване на енергийната и икономическа ефективност. По това време опазването на околната среда става ключово за производството на електрическа енергия. В тази връзка като алтернатива на традиционното производство се налага високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. 

В тон с новите технологии през 2010 2005 година на площадката на ТЕЦ Градска е въведена в експлоатация една от първите в България инсталации за високоефективно комбинирано производство с 6МВт топлинна и 6Мвт електрическа мощност.

През 2012 година на площадката на ОЦ Младост е въведена в експлоатация инсталация за високоефективно комбинирано производство с 1,85МВт топлинна и 2Мвт електрическа мощност.

В унисон с тенденцията в Европа за налагане на ВЕИ, през 2013 година в ТЕЦ Градска започва да функцонира инсталация за производство на енергия от биомаса с топлинна мощност 5МВТ.

В момента се изгражда подобна инсталация в ОЦ Младост.

„Инвестициите в изграждае на инсталации на биогориво са част от горивния микс за производство на зелена енергия за централно отопление и топла вода, като по този начин се намалява зависимостта от природния газ. Чрез използването на биомаса осъществяваме амбициозната цел за намаляване на въглеродните емисии, превръщайки ни в едно модерно дружество в обединена Европа.“ каза инж. Радослав Михайлов изпълнителен директор на Топлофикация Враца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща