Европарламентът иска отново сменяеми батерии в смартфоните и друга техника

Депутатите в Страсбург предлагат ново законодателство и правила за целия жизнен цикъл на акумуларорите и за рециклирането им

Технологии
3E news
763
article picture alt description

Източник: pixabay

Европарламентът иска сериозна промяна на регулациите по отношение на батериите. Идеята обхваща редица видове и типове, използвани от най-малките уреди, като телефони, до най-големите, предназначени за електрически камиони. Идеите на евродепутатите са свързани основно със зеления преход и кръговата икономика, но при реализация те ще окажат директно влияние върху живота а почти всеки европеец. Същото се отнася и до бизнеса и постигането на целите на стратегията компаниите в ЕС да станат независими от чужди фактори, доставчици и прочие.

Евродепутатите предлагат преразглеждането на действащото законодателство в сферата на батериите, чиято цел да бъде неговото актуализиране по отношение на технологичното развитие. Идеите им са за въвеждане на по-строги изисквания относно устойчивостта, експлоатационните характеристики и етикетирането. Към всичко това трябва да се добави и въвеждането на изцяло нова категория „батерии за леки транспортни средства“, която да се отнася до устройства като електрически скутери и велосипеди, например. Също така ЕП смята за важно въвеждането на правила относно обявяването на въглеродния отпечатък на произвежданите и продавани батерии.

Друга идея е още до 2024 г. батериите в по-малките уреди и техника, като например смартфоните, електрическите скутери, велосипедите и др., да бъдат задължително проектирани така, че да могат да се подменят лесно и безопасно както от самите потребители, така и от оторизирани фирми, сервизи и др.

Европарламентът също така иска новите правила за батериите да въведат изисквания по отношение на конкуренцията, екологичните изисквания, здравеопазването и социалната сфера. Според приетата позиция промишленият сектор следва да гарантира, че веригата за създаване на добавена стойност в отрасъла на батериите е в пълно съответствие със задълженията в областта на правата на човека и надлежната проверка, като по този начин се гарантира избягването на рисковете, свързани със снабдяването, преработката и търговията със суровини, които често са концентрирани в една или няколко държави.

В доклада също така се определят минимални нива на рециклирани и оползотворени метали като кобалт, олово, литий и никел, добити от излезли от употреба батерии. Настоява се и за изисквания за повторна употреба в нови батерии на определени количества материали от бракуваните акумулатори. Предлага се също и въвеждането на по-строги цели за събиране на преносими батерии за рециклиране.

„За първи път в европейското законодателство регламентът относно батериите определя цялостен набор от правила за управление на пълния жизнен цикъл на продукта - от етапа на проектиране до края на живота на продукта. Това създава нов подход за насърчаване на рециклирането на батериите и въвежда нови стандарти за устойчивост, които следва да се превърнат в еталон за целия световен пазар на батерии. Акумулаторните батерии са ключова технология за насърчаване на устойчивата мобилност и за съхранение на енергия от възобновяеми източници. За да бъдат постигнати целите на Зеления пакт и да бъдат привлечени инвестиции, съзаконодателите трябва бързо да приемат ясни и амбициозни правила и срокове“, коментира докладчикът и италиански евродепутат Симона Бонафе.

По време на дебата членовете на ЕП подчертаха решаващата роля на акумулаторните батерии за прехода към кръгова и неутрална по отношение на климата икономика и за конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС. Проектът за законодателство беше приет с 584 гласа „за“, 67 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща