С предоговаряне на лихвите по договорите “Булгартрансгаз” спести над 18 млн. лв.

След предоговаряне на лихвените равнища, „Булгартрансгаз“ ЕАД реализира обща икономия в размер на почти 121 млн. лв.

Енергетика / България
3E news
639
article picture alt description

“Булгартрансгаз” ЕАД предоговори значително лихвените равнища по сключените договори за кредит и реализира спестявания от над 18 млн. лв.,съобщиха от компанията.

Това стана възможно поради наличието на свободен финансов ресурс, получен от авансово плащане, коетоо даде възможност на „Булгартрансгаз“ ЕАД да стартира кореспонденция с банките, предоставили кредити за реализация на инвестиционната програма на дружеството.

В резултат от инициираната от „Булгартрансгаз“ ЕАД процедура, газопреносният оператор получи оферти от основните банки кредитори за съществено намаляване на лихвените проценти по вече сключените договори, с цел запазване на кредитните експозиции. Постигнато бе значително намаление на лихвените равнища по сключените договори за кредит, като към момента те са в порядъка 1,35% - 2,00 %, при първоначални нива, достигащи до 3,50%. Най-голямото намаление е от 3,5% на 1,65%. Вследствие на намалените лихвени равнища, “Булгартрансгаз” ЕАД ще реализира допълнителни спестявания от лихви по договори за кредит в размер на 18 252 220 лева.

Припомняме, че след като получи авансово плащане от над 683 млн. лева от страна на ООО „Газпром Експорт, „Булгартрансгаз“ ЕАД предсрочно погаси част от задълженията към обединение „Консорциум Аркад“ и задължения към банки. След получено предложение от обединението, газопреносният оператор заплати 461 096 701,65 лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване по посочената сума и съответно реализира икономия в размер на 80 321 808,44 лв. В допълнение, предвид предсрочното погасяване на задължения, е постигната договореност за намаление на размера на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за период от 3 години, като процентът на оскъпяване е намален от 4,1% на 3,00% на годишна база. Дружеството реализира и допълнителни спестявания от лихви в размер на 14 641 567 лева.

Наличните средства дадоха възможност за „Булгартрансгаз“ ЕАД предсрочно да погаси и 60 млн. евро към търговски банки, чрез което сe реализира спестяване от лихви в размер на 7 328 833 лева.

След предоговаряне на лихвените равнища, „Булгартрансгаз“ ЕАД реализира обща икономия в размер на почти 121 млн. лв.

 


 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща