Сирма Груп Холдинг е първата публична ИТ компания, която проведе ОСА чрез електронната платформа за общи събрания на Централен депозитар

Икономика / България
3E news
824
article picture alt description

Сирма Груп Холдинг проведе днес редовното Общо събрание на акционерите си и чрез Електронната платформа за общи събрания на Централен депозитар (ЕПОС) с цел съобразяване с противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19. Така Сирма Груп Холдинг стана първата публична технологична компания, която използва ЕПОС в страната ни. Сирма Груп Холдинг е специализирана в ИТ и разработване на софтуер, внедряване и системна интеграция. Компанията създава и разработва семантичен софтуер от световна класа, когнитивни бизнес решения, индустриални приложения, мобилни платформи и приложения, ERP софтуер, решения и услуги за финансовата индустрия, платежни услуги, платформа за електронно управление и услуги и др.

В рамките на групата, дъщерните дружества създават уникални нови продукти и услуги във своята вертикална специализация. „Отговорът на Сирма на пандемията е силен фокус върху продуктовото развитие и въвеждането на нови технологични решения. Това правим за нашите клиенти, това ползваме и ние. ЕПОС ни позволява както да бъдем гъвкави, предвид пандемичните ограничения за присъствени събрания, така и осигурява много по-лесен достъп на нашите инвеститори до участие в Акционерно събрание. ЕПОС е чудесен пример за това как технологични решения внедрени заради пандемията, реално извисяват на едно изцяло ново ниво един цял процес“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг. „За нас е голямо признание, че Сирма Груп Холдинг се довери за провеждането на Общото събрание на акционерите си на ЕПОС.

Най-голямата българска ИТ компания избра електронната платформа на Централен депозитар в момент на глобална пандемия, за да организира най-важния си корпоративен форум при спазване на всички мерки за безопасност и грижа за участниците.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. В рамките на Общото събрание акционерите на Сирма Груп Холдинг имаха възможност да гласуват онлайн или чрез пълномощник по предложенията от дневния ред. Чрез ЕПОС беше предоставено автоматизирано изчисляване на резултатите от гласуванията по време на събранието, както и получаване на статистическа информация, включително и предварителен вариант на протокола с основните реквизити.

ЕПОС е предназначена за провеждане на общи събрания на публични компании, като и непублични дружества могат да се възползват от нейните функционалности. Достъпът до платформата става чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) и потребителят може да я използва по няколко начина като: емитент, което организира общото събрание, акционер в дружеството или определен от него пълномощник и администратор на събранието. ЕПОС се поддържа на два езика – български и английски, което позволява участието и на чуждестранни акционери в общите събрания чрез платформата. Платформата е достъпна на сайта на Централен депозитар: от началната страница чрез избор на бутон „Вход към електронна платформа за общи събрания” или от линк: http://epos.csd-bg.bg

Централен депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща