7 пъти повече електрическа енергия търгувана на пазар „Ден напред“ от старта му през 2016 г.

Енергийната борса отчита абсолютен рекорд на търговията на сегментапрез юли

Енергетика / България
3E news
674
article picture alt description

Близо 7 пъти повече електрическа енергия или 1505 Gwh са търгувани на пазар „Ден напред“ през юли тази година в сравнение със старта на този сегмент през януари 2016 г., отчита Българска независима енергийна борса (БНЕБ).

През петата година от функционирането си, този сегмент се утвърди като най-предпочитан от търговските участници и почти всеки месец отбелязва рекордни изтъргувани количества енергия.

В сравнение с юли 2019 г. увеличението на търгуваните обеми е двойно, а спрямо юни 2020 г. –с 42 на сто.

„Добрите резултати се дължат както на усилията на всички търговски участници и институции, свързани с процеса на либерализация и обединяване на електроенергийните пазари в Европейския съюз, така и на благоприятните законодателни промени през последните години, които съвкупно гарантираха прозрачност, равнопоставеност, недискриминация и сигурност за играчите на пазара на електрическа енергия“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

След силния ръст на броя на регистрираните участници през първите три години на функциониране на пазара „Ден напред“, в момента активните участници са 81.

Броят им надвишава този в повечето държави в региона, което е една от предпоставките за постигане на справедливи референтни цени.

В същото време се счита, че максималният брой на активните пазарни участници е почти достигнат, като се има предвид степента на либерализация и съществуващата законова рамка в страната ни.

Огромното значение на пазарния сегмент „Ден напред“ се доказва от рязкото увеличение на дела на търгуваната енергия на този сегмент спрямо общата консумация.

Постигнатите ценови нива на сегмента са най-представителната информация за състоянието на електроенергийния пазар.

Подписаното през юни 2019 г. споразумение между БНЕБ и European Energy Exchange (EEX), на базата, на което EEX използва постигнатите на пазара „Ден напред“ клирингови цени и стартира предлагането на финансови фючърси за електроенергия с произход България, е международно признание за високото ниво на представителност и ефективното функциониране.

Пълната статия е публикувана на страницата на БНЕБ: http://www.ibex.bg/bin/documents/1381_file.pdf

БНЕБ Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на БФБ, е лицензирана да организира борсов пазар на електрическа енергия в България през 2014 г. БНЕБ осигурява надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ предлага борсов сегменти„В рамките на деня“, „Ден напред“ и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на MRC (Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price coupling of regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща