БЕХ отчита печалба преди данъци от 10,2 млн. лв. през първото тримесечие на годината

Холдингът е закупил голяма част от въглеродните квоти, необходими за работа на ТЕЦ „Марица Изток 2“

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
754
article picture alt description

През първото тримесечие на годината печалбата на Българския енергиен холдинг преди данъци е за 10,28 млн. лв. Това е увеличение с малко над 9 млн. лв. (717.5%) спрямо същия период на миналата година, обясняват във финансовия отчет от холдинга.  Основната причина за това изменение са увеличените финансови приходи към 31 март в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. с 9,26 млн. лв., или 33.6 %. Този ръст се дължи от една страна на начислените лихви за забава по договорите за заем с НЕК ЕАД, а от друга – поради отчетените лихви по сключения договор през октомври 2019 г. с ТЕЦ 2, с който сe новираха и разсрочиха задължения на централата в договор за заем с главница в размер на 398 млн. лв.

Към 31 март БЕХ е отчел приходи от дейността в размер на 233 хил. лв., при 303 хил. лв. през същия период на 2019 г. Основната причина за намалението е в отчетените по-малко приходи от холдингови споразумения през първото тримесечие на 2020 г. със 74 хил. лв.

По-съществените по размер разходи, отчетени през първото тримесечие на 2020 г. са свързани със сключения 30 юли миналата година договор за предоставяне на консултантски услуги за извършване анализ на адекватността на системата и за аргументиране на Механизъм за капацитет и неговите параметри пред ЕК. Част от услугите, свързани с изпълнението на първата фаза от договора – изготвяне на доклад за адекватността на капацитета в българския енергиен сектор бяха отчетени през декември 2019 г., а през първите три месеца на 2020 г. са проявени и разходите, свързани изпълнението на втората фаза от договора – изготвяне на доклад и анализ на пазарните неефективности и обосновка на необходимостта от въвеждането на капацитетен механизъм в България, обясняват от холдинга. Въз основа на изготвените доклади от страна на консултанта бе направена и пренотификация на Механизма за капацитет в България. Първото и най-важно предизвикателство пред България в този процес е доказването, че в бъдеще страната ни ще бъде изложена на риск от проблеми с адекватността на системата, поради което е необходимо, като временна мярка, да бъде въведен Капацитетния механизъм, който да подсигури, че в периоди на свръхпотребление ще бъдат на разположение резервирани мощности, които да доставят необходимата електрическа енергия на пазара.

Във финансовия отчет БЕХ напомня, че разходите на холдинга са се увеличили и заради направените дарения по време на кризата с коронавируса. „Като дружество с висока обществена ангажираност в обстановката на създалите се форсмажорни обстоятелства, в резултат от разрастващата се национална и световна пандемия от COVID-19, БЕХ ЕАД извърши целеви дарения през първото тримесечие на 2020 г. на три болнични заведения в общ размер на 76 хил. лв. Със средствата бяха закупени респираторни апарати и консумативи за лечебните заведения.

Покупка на квоти вредни емисии

За първото тримесечие БЕХ е закупил почти 7 млн. тона квоти за вредни емисии при средна цена от 21.88 евро/т. До края на месец април 2020 г., холдингът ще закупи и останалата част от квотите, които ще прехвърли в законоустановения срок по сметка на ТЕЦ „Марица Изток 2“ в Националния регистър. В следствие на закупените квоти през първото тримесечие е отчетено намаление на паричните наличности спрямо 31.12.2019 г. с 231,3 млн. лв.

В отчетения период БЕХ също така е намалил вземанията си от „Топлофикация София“ с над 1 млн. лв. Средствата са от споразумение за прихващане на взаимни насрещни задължения. По другият договор за цедиране на задълженията на „Булгаргаз“ са получени други 2,1 млн. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща