НАЧАЛО » ������

КНСБ предлага помощта от държавата по мярката 60/40 да се увеличи до 75 процента

Трябва да продължи да се прилага и след юли, Брюксел вече я е разрешил и ще стане по-лесно, казва Ася Гонева

fb
3E news
fb
07-06-2021 04:06:21
fb

КНСБ предлага мярката "60/40" да стане "75 на 100", като тя да се прилага за случаите на въведено непълно работно време от предприятията, изпитващи затруднения. Идеята е новата схема да се прилага за фирми, чиито приходи от продажби са намалели с 20 и повече процента в сравнение с аналогичния месец на 2019 г., за който даден работодател кандидатства сега. Това каза за БТА изпълнителният секретар на конфедерацията Ася Гонева. Тя беше потърсена за коментар по повод предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по мярката, което се очаква да бъде тази седмица.
Ако се приеме този нов дизайн на подкрепата, който предлага КНСБ, държавата ще компенсира 75 процента от дохода на работника, когато той не работи. Така се компенсира неотработеното време на предприятията с намалени приходи от продажби. В момента се изплащат 60 процента от разходите за труд.
В петък служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев обяви, че мярката ще бъде удължена за още два месеца - юни и юли.
По думите на Ася Гонева, мярката трябва да продължи, защото въвеждането на нови мерки за подкрепа изисква нотификация от ЕК, което означава да се изчаква няколко месеца. "60/40" е нотифицирана от ЕС и от тази гледна точка може да бъде ползвана, като се вземе предвид, например, че вече няма затворени бизнеси. В този смисъл тя може да бъде продължена с малки "технически" корекции и КНСБ счита, че това е нужно да се направи и тази подкрепа да продължи да се прилага", посочи Гонева.
Предложенията на КНСБ са изпратени още миналата седмица до служебния вицепремиер и социален министър Гълъб Донев.
От изявления на представители на работодателски организации стана известно, че от бизнеса също застават зад този нов дизайн на мярката, като смятат, че така подкрепата ще е по-ефективна и с по-малко средства ще бъдат подкрепени тези, които действително имат нужда от подкрепа.
Още през октомври-ноември миналата година КНСБ и АИКБ предложиха да се въведе постоянен нормативен ред и универсален подход за подкрепа от страна на държавата за всяко предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници при единствено условие - реализиран спад на нетните приходи от продажби 20 и повече на сто, в сравнение със същия месец на предходната година, поради пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес.
В тези случаи предприятието да има право на финансова подкрепа до 25 на сто от нетните приходи от продажби за съответния месец на предходната година. Ако по същите икономически причини едностранно работодателят въведе непълно работно време, то работниците имат право на подкрепа в размер 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно работно време, пропорционално на неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарната година, предложиха тогава КНСБ и АИКБ.
КНСБ предлага още да се удължи прилагането на т.нар. мярка "80/20" за отраслите "Хотелиерство и ресторантьорство", т.нар. "Друг пътнически сухопътен транспорт", като от КНСБ са добавили и "Въздушен транспорт". Предложението на синдиката е и да продължи действието на мярката "Заетост за теб" по ОП "Развитие на човешките ресурси" и други програми. Тези предложения са за мерки до края на годината.
"На заседанието на НСТС ще аргументираме вече предложените мерки, както и ще подкрепим някои мерки на бизнеса, които вече сме консултирали в оперативен порядък", каза Ася Гонева.
Според КНСБ, ефективността на мярката "60/40" е много добра. Предприятията проявяват голям интерес и се възползват от нея. Само от началото на годината са подпомогнати над 13 000 работодатели/предприятия и 296 000 работници и служители. Противно на твърденията на някои преобладаващата част - 52 на сто от възползвалите се предприятия са малки и средни, посочи изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева и допълни, че "оценката на КНСБ по тази мярка беше и остава положителна".

КНСБ
предложение
Мярка 60/40
продължаване
75 процента
изплащане
фирми
намален оборот
криза
НСТС
помощи
Подкрепа
работодатели
работници
По статията работи:

3E news