НАЧАЛО » ������

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 152.04 лв. за MWh с ден за доставка 8 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
07-06-2021 02:06:04
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 152.04 лв. за MWh и количество от 62 240.90 с ден за доставка 8 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 153.94 лв. за MWh, при количество от 33 320.90 MWh.

Извънпиковата енергия (28 920.00) е на цена от 150.14 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 147.51 лв. за MWh и количество от 2196.8 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 21 часа – 173.09 лв. за MWh при количество от 2618.9 MWh съответно.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 143.58 лв. за MWh, при количество от 2340.8 MWh.

Спрямо стойността от 155.08 лева за MWh или 79.29 евро за MWh за 7 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 8 юни спада до 77.74 евро за MWh (спад с 2.0 %), според www.energylive.cloud, или 152.04 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 7 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 115.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 146.88 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1998 MW или 51.13 %
кондензационните ТЕЦ с 869 MW или 22.24 %,
топлофикационните ТЕЦ с 211 MW или 5.40 %,
заводските ТЕЦ – 179 MW или 4.58 %,
ВЕЦ - 9 MW или 0.23 %
малки ВЕЦ – 343 MW или със 8.78 %
вятърни електроцентрали – 16 MW и съответно 0.41 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 251 MW или 6.42 %

Био ТЕЦ – 32 MW или 0.82 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3879 MW.

Интензитета на СО2 е 243 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news