НАЧАЛО » ������

Европактът за бюджетна дисциплина се очаква да бъде приет днес

Икономическият растеж и заетостта ще са акцентите на първото за годината извънредно заседание на Европейския съвет в Брюксел

fb
3E news
fb
30-01-2012 07:54:00
fb
Споразумение за окончателния текст на фискалния пакт и изменения договор за европейския механизъм за стабилност се очаква да бъдат подписани от лидерите от Европейския съюз на срещата на Европейския съвет днес. Основни теми на събитието ще са икономическият растеж и заетостта.


Предвижда се, ако бъде приет, пактът да бъде подписан през март и ратифициран от националните парламенти на страните от ЕС частично или изцяло до края на годината. На този етап Великобритания е единствената държава в Общността, която заяви твърдо, че няма да подкрепи споразумението. Предстои да бъде обявено решението на Полша, която предупреди, че също няма да утвърди пакта, ако той не предостави възможност страните извън еврозоната да участват със статут на наблюдател в заседанията на еврогрупата. Спорен остава и въпросът дали и как в заседанията на еврогрупата да участва председателят на Европейския парламент.


Пактът предвижда въвеждането в националните законодателства на правилото за до 3 процента бюджетен дефицит и държавен дълг до 0,5 на сто от БВП. Ако тези параметри бъдат нарушени, страните от ЕС ще могат да се съдят една друга пред Европейския съд, като паралелно с това Европейската комисия ще остане в правото си за предприемане на наказателна процедура за прекомерен дефицит.


Очаква се на този етап България да не се обвързва с текстовете от пакта, предвиждащи обща икономическа политика, към която се числи уеднаквяването на данъците в ЕС. Страната ни няма да участва и с вноска към европейския стабилизационен фонд до влизането си в еврозоната.


Участниците в преговорите са на нееднакви позиции и по отношение на това дали посочените ограничения са достатъчни за преодоляването на настоящата криза, или е необходимо в текстовете да бъде взета предвид необходимостта от мерки за
повишаване на растежа и преодоляването на настоящите нива на безработицата.


Някои страни държат да бъде отбелязана необходимостта от баланс между предвижданите досега санкции за държавите, които преминат границата от 3 процента бюджетен дефицит, и санкциите за надвишени нива на външния дълг.


Към днешното заседание на лидерите на ЕС ще се присъедини и председателят на ЕП Мартин Шулц. В поканата си до държавните и правителствените ръководители от Общността председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой отбелязва, че трябва да продължат усилията за финансова стабилност и фискална консолидация, за да бъде осигурен структурен икономически растеж. Ван Ромпой призовава за предприемането на мерки за повишаване на растежа и конкурентоспособността, и основно за създаването на нови работни места.


По статията работи: