НАЧАЛО » ������

1.7% нарастване на брутния външен дълг отчита БНБ през юли 2020 година

Нетният външен дълг, обаче, намалява с 60.3% (1208.1 млн. евро) спрямо юли 2019 г.

fb
3E news
fb
28-09-2020 03:09:00
fb

Брутният външен дълг в края на юли 2020 г. е 35 611.5 млн. евро (62.7% от БВП), което е с 433.3 млн. евро (1.2%) повече в сравнение с края на 2019 г. (35 178.2 млн. евро, 58% от БВП). На годишна база, спрямо юли 2019 г., дългът нараства с 581.4 млн. евро (1.7%) от 35 030.1 млн. евро (57.7% от БВП).

Дългосрочните задължения

в края на юли 2020 година са 27 744.2 млн. евро (77.9% от брутния дълг, 48.9% от БВП), като нарастват с 1216.5 млн. евро (4.6%) спрямо края на 2019 г. (26 527.7 млн. евро, 75.4% от дълга, 43.7% от БВП).

Дългосрочният дълг се повишава с 1310.3 млн. евро (5%) спрямо юли 2019 г. (26 433.9 млн. евро, 43.6% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7867.3 млн. евро (22.1% от брутния дълг, 13.9% от БВП) и намаляват със 783.2 млн. евро (9.1%) спрямо края на 2019 г. (8650.5 млн. евро, 24.6% от дълга, 14.3% от БВП). Краткосрочният външен дълг намалява със 728.9 млн. евро (8.5%) спрямо юли 2019 г. (8596.2 млн. евро, 14.2% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление

в края на юли 2020 г. е 5681.2 млн. евро (10% от БВП). Спрямо края на 2019 г. (5427.5 млн. евро, 8.9% от БВП) той нараства с 253.7 млн. евро (4.7%). Външните задължения на сектора се повишават с 249.4 млн. евро (4.6%) спрямо юли 2019 г. (5431.8 млн. евро, 9% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки

са 4415.6 млн. евро (7.8% от БВП). Те се понижават с 485.8 млн. евро (9.9%) спрямо края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8.1% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 212.5 млн. евро (4.6%) спрямо юли 2019 г. (4628.1 млн. евро, 7.6% от БВП).

Външните задължения на Други сектори

са 10 732.9 млн. евро (18.9% от БВП). Те намаляват с 268.1 млн. евро (2.4%) спрямо края на 2019 г. (11 001 млн. евро, 18.1% от БВП). Дългът на сектора намалява с 332 млн. евро (3%) спрямо юли 2019 г. (11 064.8 млн. евро, 18.2% от БВП).

В края на юли 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране4 е 14 781.9 млн. евро (26% от БВП), което е с 933.6 млн. евро (6.7%) повече в сравнение с края на 2019 г. (13 848.2 млн. евро, 22.8% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране се повишава с 876.5 млн. евро (6.3%) спрямо юли 2019 г. (13 905.4 млн. евро, 22.9% от БВП).

През януари – юли 2020 г.

полученото външно финансиране от нерезиденти

е в размер на 3553.3 млн. евро (6.3% от БВП), при 4008.5 млн. евро (6.6% от БВП) за януари – юли 2019 г. От тях 523.2 млн. евро (14.7% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 699.7 млн. евро (19.7%) за сектор Банки, 628.4 млн. евро (17.7%) за Други сектори, а 1701.9 млн. евро (47.9%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – юли 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3107.9 млн. евро (5.5% от БВП) при 3969.1 млн. евро (6.5% от БВП) за януари – юли 2019 г.

Нетният външен дълг*

в края на юли 2020 г. е отрицателен в размер на 3212.4 млн. евро (5.7% от БВП), като намалява с 2088.9 млн. евро (185.9%) спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 1123.4 млн. евро, 1.9% от БВП).

Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2522.3 млн. евро, 6.9%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 433.3 млн. евро, 1.2%). Нетният външен дълг намалява с 1208.1 млн. евро (60.3%) спрямо юли 2019 г. (отрицателна стойност от 2004.2 млн. евро, 3.3% от БВП).

* Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи. Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина.

външен дълг
Брутен външен дълг
Нетен външен дълг
юли 2020
БНБ
По статията работи:

3E news