НАЧАЛО » ������

Европарламентът прие препоръка за спирането на европейските фондове за България

Документът няма законодателна стойност, според председателя на ЕП Мартин Шулц.

fb
3E news
fb
03-04-2014 02:54:00
fb


Европейският парламент (ЕП) прие препоръка без законодателна стойност за спирането на европейските фондове за България. С документа се призовава Европейската комисия (ЕК) "да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали (. . .) изобщо е възможно използването на средства на Общността съгласно правилата". 


Предложението, засягащо България, беше утвърдено след предварителното одобрение на парламентарната комисия по бюджетен контрол. "Препоръката няма законодателна стойност", отбеляза председателят на ЕП Мартин Шулц.

В доклада за освобождаването от отговорност по изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2012 г. докладчикът Маркус Пипер (ЕНП, Германия) предложи въпросния текст, който бе утвърден днес след предварителното одобрение на парламентарната комисия по бюджетен контрол.

С днешната резолюция евродепутатите изразяват дълбока загриженост от оценките на ЕК за нашата страна. Осем държави членки са отговорни за 90% от финансовите корекции в областите на споделено управление; настоятелно призовава Комисията да обърне специално внимание на тези държави, се сочи в доклада. Сред тези държави е и България  в конкретни направления. Посочени са "резерви по отношение на всички разходи в областта на развитието на селските райони и  паралменът призовава Комисията, в областта на селското стопанство, незабавно да разреши проблемите, възникващи в разплащателните агенции, чийто остатъчен риск от грешки се намира над прага на същественост от 2% съгласно установеното от Комисията; предлага тя да съсредоточи своите усилия особено върху разплащателните агенции във Франция, България, Румъния, Португалия и Латвия.

Сметната палата е открила слабости в системите за наблюдение и контрол на Франция, Швеция, Германия, Полша, България и Румъния във връзка с развитието на селските райони и че трите одитирани елемента са засегнати от слабости: т.е. системите за управление и контрол заосигуряване на правилни плащания, системите за контрол, базирани на проверки на място, и системите, осигуряващи изпълнението и контрола на кръстосаното спазване.

В т. 296 от доклада под заглавието "Липса на напредък в България" пише, че в последния доклад на ЕК по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита "липсата на напредък (. . . ), продължаващото силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределяне на отговорности и поправяне на грешки" в България.


ЕП
спиране на еврофондове за България
По статията работи:

Галина Александрова