НАЧАЛО » ������

Брюксел: Пазарът на товарни жп превози в България е сред най-отворените за конкуренция

ЕК публикува информационното табло за транспорта в ЕС за 2016 г., в което се сравняват резултатите на държавите членки в 30 категории, обхващащи всички аспекти на транспорта

fb
3E news
fb
27-10-2016 05:48:00
fb

Пазарът на железопътен превоз на товари в България е сред най-отворените за конкуренция: конкурентите на основния оператор имат пазарен дял от 48.8%, третият най-голям в ЕС. Това е и страната с най-голям брой загинали на пътя на глава от населението в ЕС. Това е посочено в последните оценки на Европейската комисия за транспорта в общността.

Европейската комисия публикува днес информационното табло за транспорта в ЕС за 2016 г., в което се сравняват резултатите на държавите членки в 30 категории, обхващащи всички аспекти на транспорта, съобщи пресслужбата на представителството на ЕК в България.


Вътрешен пазар


Пазарътна железопътен превоз на товари в България и сред най-отворените за конкуренция: конкурентите на основния оператор имат пазарен дял от 48.8%, третият най-голям в ЕС, и расте. Въпреки това пазарът на пътници е все още монополизиран. Делът на заетите в предприятията с висок растеж е стабилен на високи нива, което означава, че българските транспортни компании растат и наемат хора. Процента на въведените директиви свързани с транспорта е 98%. България има малко висящи съдебни дела за предполагаеми нарушения на транспортните закони на ЕС в края на юли 2016 г.

image1Инвестиции и инфраструктура


Оценките за българската транспортна инфраструктура са относително ниски за всички модели транспорт, все пак с леко позитивна тенденция за пътищата, пристанища и летища. Навременността на пратките е паднала между 2014 и 2016 г., като сега България е предпоследна в ЕС. Изпълнението на нивата за TEN-T Core Network са под средните за ЕС за всички модели, освен за вътрешните водни пътища, които са изпълнени на 100%.

Индикатори


Броят на пътните инциденти с фатален край на глава от населението за България е най-високият в Европа, като отчита ръст спрямо последните две години. Удовлетвореността на клиентите от транспорта е относително ниско в широко сравнение за ЕС за наземните модели, но все пак с явни подобрения особено за градския и въздушен транспорт. Делят на заетостта на жените в транспортния сектор е близо до средното за ЕС.

Енергиен съюз и иновации


България има голям дял на електрифицирани железопътни линии, над 71%. Делът на възобновимата енергия в потреблението на горива за транспорта и делът на новорегистрираните автомобили използващи алтернативни горива е малко под средното за ЕС. Шофьорите са прекарвали средно 10 минути по-малко в пътни задръствания през 2015 спрямо 2014 г.

Целта на информационното табло е да се помогне на държавите членки да определят областите, в които са необходими приоритетни инвестиции и действия. От таблото е видно как ЕС задълбочава вътрешния пазар в областта на транспорта и насърчава преминаването към мобилност с ниски емисии — два от приоритетите на Комисията „Юнкер“.

Комисарят на ЕС по транспорта Виолета Булц заяви:„Целта ми е постигане на висококачествена, напълно интегрирана и ефективна транспортна система без въглеродни емисии. Таблото е пътен знак, сочещ посоката и указващ оставащото разстояние. То е полезен инструмент за нас, за държавите членки и за заинтересованите лица, който ни помага да определим къде се справяме добре и къде са нужни допълнителни инвестиции и действия. Особено окуражаващо е да се види, че усилията на Комисията за преодоляване на недостига на инвестиции в транспортния сектор вече дават резултати.“

Нидерландия е на първо място за трета поредна година с високи резултати в 15 категории, следвана от Швеция, Германия и Австрия. Те са силни в различни области, но общото между тях е солидната рамка за инвестиции, добрите резултати в областта на транспортната безопасност и доброто прилагане на законодателството на ЕС.

ЕК
информационно табло
транспорт в страните от ЕС
По статията работи:

Галина Александрова