НАЧАЛО » ������

Европарламенът иска гъвкави бюджетните правила

Сегашните не позволяват прехвърляне на средства от бюджета за нови приоритети

fb
3E news
fb
23-09-2010 12:08:02
fb

 

Европарламенът (ЕП) настоява за по-гъвкави бюджетни правила, за да може бюджетът на ЕС да отговори на произтичащите от Лисабонския договор нови приоритети, като европейската дипломатическа служба, или при непредвидени обстоятелства, като настоящата финансова криза. Според депутатите, в момента съществуващите бюджетни правила са твърде стриктни и не позволяват осъществяването на необходимите промени, както и прехвърлянето на средства за нови приоритети. Поради това те настояват за политически преговори със Съвета на Европа по въпроса.

 

След влизането в сила на Лисабонския договор, ЕС трябва да адаптира бюджетната рамка за периода 2007-2013 г. Депутатите не са съгласни с предложенията на ЕК, тъй като те били далеч от сегашните реалности и правели само малки технически корекции на бюджетните правила. Преди да даде своето одобрение за новата финансова рамка, ЕП настоява за промени, които да позволят реализирането на приоритетите на ЕС.
Докладчикът на ЕП по въпроса Reimer Böge (EНП, Германия) зае критична позиция по отношение на предложенията на съвета, които квалифицира като чисто технически и недостатъчни, за да може ЕП да даде своето одобрение. Те не добавят необходимите ресурси за осъществяването на инициативи, които не са били предвидени, когато настоящата бюджетна рамка беше приета през 2006 г. Най-очевидните сред тях са новите приоритети, включени в Лисабонския договор, като службата за външни дейности, климатичните промени, енергетиката, гражданската защита, спорта и Космоса. Но дори и преди добавянето на тези нови приоритети, годишните бюджети можеха да бъдат постигнати само чрез изчерпването на съществуващите резерви.
За следващите години, оставащите резерви в границата на бюджетната рамка са незначителни, подчерта в заключение Reimer Böge. За да може да се отговори на настоящите и бъдещите нужди, парламентът иска по-високи граници и по-големи резерви в бюджетната рамка, което означава повече гъвкавост за извършване на промени между и вътре в бюджетните линии.

 

Парламентът освен това призовава съвета и ЕК да обмислят ново приоритизиране в бюджета, чрез установяването на "позитивни" и "негативни" приоритети, имайки в предвид добавената стойност, която инициативите носят на ЕС. Двата органа трябва също така да представят отдавна очаквания междинен преглед, трябваше да бъде готов през 2009 г., на всички аспекти на разходите и ресурсите на ЕС, за да може да започне истински политически диалог относно бъдещите ориентации на бюджета.


По статията работи:

Admin Admin