НАЧАЛО » ������

ЕС забрани използването на кадмий в бижутата и всички пластмаси

Мярката ще защити потребителите и ше намали замърсяването на околната среда

fb
3E news
fb
23-05-2011 03:47:29
fb

От декември 2011 г. в Европейския съюз ще бъде забранено използването на кадмий в бижутата, пластмасите и прътите за запояване, съобщи Европейската комисия. Високо съдържание на това вредно вещество беше открито в някои бижутерийни изделия, най-вече внесени имитации на бижута. Потребителите, в това число и деца, са били изложени на риск от допир или поглъщане на кадмий. Новото законодателство забранява използването на кадмий във всички видове бижутерийни продукти, с изключение на антиките. Забраната обхваща също използването на веществото във всички пластмаси и пръти за запояване, използвани за спояване на разнородни материали, тъй като в случай че бъдат вдишани, изпаренията при тези операции са изключително опасни.

 

 

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за промишлеността и предприемачеството, заяви: "Това е добра новина за потребителите, както и за промишлеността, тъй като тя вече е разработила заместители на въпросното вещество. Още веднъж се потвърждава и важната роля на REACH за осигуряване на високи санитарни стандарти."

 

 

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: Забраната за използване на кадмий в бижутата ще защити потребителите и най-вече децата. Това е добре и за околната среда, тъй като наличието на пластмаси без кадмий означава и по-малко замърсяване. Тази мярка стимулира рециклирането на отпадъците от поливинилхлорид (PVC), а това е значителна стъпка в усилията за пестеливо разходване на ресурсите".

 

 

Забраната гарантира на потребителите в ЕС по-добра защита срещу кадмия и ще намали замърсяването на околната среда с него. Тя ще бъде приета под формата на изменение в рамките на REACH.

 

 

С новото законодателство се забранява използването на кадмий във всички пластмасови продукти, като същевременно се насърчава усвояването на рециклирани PVC отпадъци в редица строителни материали. Тъй като PVC е ценен материал, който може да бъде рециклиран многократно, новото законодателство позволява рециклираният PVC с ниско съдържание на кадмий да се използва повторно в ограничен брой строителни материали, без това да представлява опасност за хората или околната среда. Изработените от рециклиран PVC строителни материали ще бъдат обозначени със специално лого, за да може купувачите да бъдат напълно информирани.

 

 

Кадмий се съдържа и в прътите за запояване, които се употребяват за спояване на разнородни материали. Той се използва и за специални цели, например при любителското моделиране на влакови парни локомотиви. В случай че се вдишат, изпаренията, които се освобождават при процеса на спояване, са изключително опасни. Употребата на подобни материали за запояване ще бъде забранена, освен в случаите на много специфични професионални приложения.

 

 

Кадмият е канцерогенно вещество, което е токсично за водната среда. През 1988 г. Съветът прие резолюция относно програма за действие за предотвратяване на замърсяването на околната среда с кадмий. В миналото това вещество е било използвано в някои пластмасови изделия като оцветител или стабилизатор. От 1992 г. започва да се забранява употребата му в редица пластмасови изделия в ЕС, но тъй като по онова време пазарът не предлага заместители, използването му продължава да се допуска при някои изделия от твърд PVC. След появата на такива заместители в европейския сектор за производство на PVC беше взето решение постепенно да се прекрати употребата на кадмий във всички PVC като част от програмата "Винил 2010". От 2004 г. използването на кадмий в батериите и електрониката е забранено. Новата забрана ще бъде включена в приложение XVII към Регламента REACH

 


По статията работи: