НАЧАЛО » ������

По- добро обслужване на клиентите на ЕВН - Топлофикация

Инвестиция за 25 хил. лв. за нов софтуер при отчитане в абонатни станции в Пловдив

fb
3E news
fb
28-09-2010 03:24:08
fb

 

"ЕВН България Топлофикация" ЕАД внедри нова система за подобряване на отчитането на консумираната топлинна енергия и на битовата гореща вода. Въведената софтуерна програма се използва при отчитане на всички уреди в абонатни станции. Новата система вече успешно се прилага при отчитането на всички сгради в Пловдив. С внедряването на единен софтуер "ЕВН България Топлофикация" ЕАД уеднакви системата за отчет и обработка на данните, което ще повиши качеството при отчет на потребената топлина енергия. За целта  компанията инвестира в нови терминални устройства за отчет на стойност 25 000 лв. По този начин в дружеството вече се използва един модел терминални устройства за отчет на уреди и единна система за проверка на получените данни. Новият софтуер създава и възможности за обработка на данни, получени от системи за дистанционен отчет на уреди, измерващи консумация на топлинна енергия. Като част от проекта е предвидено тези подобрения да бъдат въведени също и за отчет  на уреди в имотите на клиентите  в сгради, в които "ЕВН България Топлофикация" ЕАД извършва услугата дялово разпределение.


По статията работи:

Admin Admin