НАЧАЛО » ������

Заменете старите уреди на твърдо гориво за екологични - безплатно, по европейска програма

fb
3E news
fb
23-07-2020 10:27:13
fb

До 20 август 2020 година хората от няколко български общини могат да участват в програма за безплатна замяна на печките си на твърдо гориво с екологични източници за отопление. Между тях най-щадящи природата са уредите на природен газ. В три от тези общини „Овергаз Мрежи“ притежава лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ - Столична община, Бургас и Монтана.

Проектът се финансира по Европейската оперативна програма „Околна среда“. Целта е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.

Какви разходи покрива проектът?

Безвъзмездна доставка и монтаж на газови конвектори за отопление или едноконтурен/двуконтурен котел в жилищата

До 3 радиатора с термоглави за регулиране на температурата и съответните технически елементи, необходими за монтажа. Обучение за експлоатацията

Профилактика след първата година на гаранционното обслужване

Всички юридически лица, които обитават самостоятелни обекти в жилищни сгради с уреди на дърва и въглища, също могат да кандидатстват за безвъзмездна замяна с екологични алтернативи за отопление.

Какво е необходимо, за да участвате в проекта?

- Да посетите най-близкия клиентски център на Овергаз, да подадете „Заявление за присъединяване“ и да получите документ "Съгласие за присъединяване"

- Да попълните и подадете в районната администрация формулярите за кандидатстване, които ще намерите на сайта й

- Да бъдете одобрени за участие от Вашата община

На сайта на Столичната община вече има всички подробности – www.sofia.bg

 Цената на природния газ за битови клиенти е много по-ниска от тази на традиционните енергоизточници. Синьото гориво не отделя сажди, миризми и прах във въздуха и осигурява изключителен комфорт за цялото семейство. Уредите на природен газ са лесни за употреба и са оборудвани с най-модерните системи за сигурност и защита. Вие сами контролирате енергията, която използвате за отопление, готвене и подгряване на вода. Никой друг не ви „пуска“ или „спира“ топлото. Затова винаги знаете точно какво количество сте консумирали и плащате само за реално използваната енергия.

 

стари уреди на твърдо гориво
замяна
екологично отопление
природен газ
проект
европейско финансиране
Овергаз мрежи
По статията работи:

3E news