НАЧАЛО » ������

Държавата ще прави хипермаркет само за български стоки

Съюз "Произведено в България" и министерството на икономиката сключиха споразумение за подпомагане на малките и средни предприятия по европейската схема "Смол бизнес акт"

fb
3E news
fb
29-11-2013 01:07:00
fb

Държавата в лицето на министерството на икономиката и министерството на земеделието ще подпомогне създаването на голям хипермаркет за продажба само на български стоки. Това съобщиха министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и председателят на Съюз "Произведено в България" Лукан Луканов, които подписаха споразумение за насърчаване на малкия и среден бизнес по европейската система "Смол бизнес акт".

Този финансов инструмент е приет и се прилага в ЕС от 5 години, но досега не е използван в България, посочи Луканов. Системата за държавно подпомагане на малките и средни предприятия позволява финансова помощ от държавата до 200 000 евро за 3 години и гаранции от 1,5 млн. евро.

Засега не е ясно кога ще бъде реализирано начинанието. На този етап хипермаркетът е само зелена идея и тепърва ще бъдат договаряни конкретни параметри на държавното участие в проекта, обясни Стойнев. Целта е българските производители да получат добра възможност чрез магазина да реализират стоките си у нас и на външния пазар. Държавата пък ще поеме логистичните разходи по хипермаркета, предоставяйки свободен терен и помещение за супермаркета. 

Засега се предвижда само един такъв търговски обект, който ще е в столицата и ще представлява лицето на българското производство, подчерта министърът. Идеята не е наша, такива хипермаркети с държавна подкрепа са създадени в Гърция и Испания, за да дават възможност за традиционните си хранителни стоки и в подкрепа на малките и средни предприятия от хранително-вкусовата индустрия. 
 
"Това са фирмите, които представляват гръбнака на българската икономика, които плащат работни заплати и данъци и способстват за по-конкурентен пазар", аргументира се министърът. Шефът на "Произведено в България" вижда в споразумението първия яден знак от страна на държавата, че иска да съдейства на малкия и среден бизнес, който е поставен в неблагоприятно положение на собствения ни вътрешен пазар от чуждите търговски вериги. 

Производителите искат още правителството да настоява пред Европейската комисия за промяна на общия критерий на ЕС за малки и средни фирми, тъй като тези предприятия у нас не могат да се сравняват с малките и средни производители в най-развитите икономически страни, като в Германия например. Нашите фирми не могат да покрият показателите на ЕК, за да могат да кандидатстват за финансиране на проекти по оперативни програми на ЕС. Необходими са и промени в Закона за малките и средни предприятия, засягащи проблема с критериите, за да бъдат нашите дружества конкурентни на техните, смята Луканов. 

Иначе проблемите между българските производители на стоки и чуждите търговски вериги не може да бъде уреден с намеса на държавата, призна Стойнев. Изводът му от срещите през лятото с ръководствата на веригите е, че не само липсва диалог между двете страни, но и нашите производители не могат да предоставят достатъчно големи количества с продукти през цялата година. Това е основната причина супермаркетите да се пълнят предимно с вносни продукти най-вече от други страни от ЕС за сметка на родните стоки. 

По силата на постигната договорка между Стойнев и Съюз "Произведено в България" от една страна и някои търговски вериги от друга, още преди Нова година в магазините трябва да има регионални щандове за хранителни продукти от точно определени места. На щандовете изрично ще пише: "Продукти от (примерно) Хасковски регион", каза Стойнев, който е от този край. По статията работи:

Галина Александрова