НАЧАЛО » ������

Георги Стоев: Излизането на Европа от рецесията е добър сигнал за българските износители

Растежът на европейската икономика обаче е прекалено бавен, за да ни "издърпа" от стагнацията, смята анализаторът от IndustryWatch

fb
3E news
fb
20-08-2013 01:30:00
fb

Европа излезе от рецесията, България продължава да е в стагнация, а има и гласове, които прогнозират рецесия на нашата икономика. Какъв е вашият коментар?

- Икономиката на България продължава да се забавя и през второто тримесечие на годината, според експресните оценки на НСИ. За второ поредно тримесечие има спад на потреблението – този път с 1.3% годишно, което е една от причините вносът да расте с по-бавни темпове през второто тримесечие на годината (1.1% годишно). Нарастват инвестициите в машини и оборудване през последните 9 месеца. Засега обаче ръстът на инвестициите не е достатъчен, за да компенсира рязкото влошаване на инвестиционната активност по време на кризата. Излизането на Европа от рецесията дава поводи за оптимизъм за българските износители в следващите тримесечия. Въпреки това обаче растежът на европейската икономика е прекалено бавен, за да ни "издърпа" от стагнацията. Икономическият растеж в България вероятно ще бъде малко над нулата към края на годината. Съдейки от свиването на потреблението и индустрията обаче, не е изключено и българската икономика отново да навлезе в рецесия през второто полугодие.

Мненията за актуализацията на Бюджет 2013 са поляризирани. Наложителна ли е актуализацията, след като, според някои анализатори, показателите преди изменението не дават основание за подобна стъпка?

- Най-големи са разногласията сред политиците относно очакванията за изпълнението на приходната част до края на годината. От една страна, има известно влошаване на динамиката на бюджетните постъпления. Данните на Министерството на финансите към месец юни показват, че изпълнението спрямо годишния разчет е 46,8 % при 48,9 % за същия период на миналата година. Има изоставане при приходите от акцизи, ДДС, данък върху доходите на физически лица, корпоративни и други данъци заедно с приходите от осигурителни вноски. От друга страна, актуализацията можеше да бъде избегната с активни мерки за увеличаване на събираемостта и свиване на разходите в рамките на настоящия бюджет.

Догодина предстоят много плащания по дългови книжа. Има ли това връзка със сегашната актуализация на Бюджет 2013?

- Действително предстоят няколко плащания по стари облигации в началото на 2014 г. – например 80 млн. на 4 февруари, 140 млн. на 8 февруари, 233 млн. на 18 февруари. Традиционно първите 2 месеца на годината са слаби откъм приходи в бюджета. От тази гледна точка предстоящите плащания в началото на следващата година са една от причините, поради които по принцип е необходимо да има известни фискални буфери. В официалната аргументация на Министерството на финансите относно актуализацията на бюджета тези бъдещи плащания също бяха посочени като една от причините за търсената актуализация на бюджета, която би трябвало да намали ликвидните рискове, свързани с концентрирането на няколко дългови погашения в кратък времеви интервал.

Как трябва да се тълкуват статистическите данни, които показват, че производство в страната се продължава да се свива?

- Свиването на индустрията беше до голяма степен очаквано. Най-съществен е спадът при добивната промишленост, който се дължи както на намаленото глобално търсене и падащите борсови цени на суровините на международните пазари, така и на слабото вътрешно търсене. Данните за промишленото производство са негативен сигнал за икономическите тенденции в страната, защото индустрията създава около 21% от брутния вътрешен продукт според последните данни. През юни индустриалното производство в страната се свива за четвърти пореден месец. Макар и по-слабо от месец май, намалението на производството с около 4% на годишна основа продължава негативната тенденция на влошаване състоянието на индустрията. Известно раздвижване в производството може да се очаква едва когато растежът на европейската икономика се ускори по-осезаемо, което би увеличило индустриалните поръчки от чужбина за българските предприятия.

На какво се дължи продължаващото влошаване на потребителското доверие? Кои фактори могат да го променят?

- Доверието на потребителите се влошава според данните от анкетата на НСИ, проведена през юли. Влошаване на показателя се наблюдава както спрямо предходното изследване през април 2013 г., така и спрямо миналогодишното проучване от юли 2012 г. Традиционно два са водещите фактори, които влияят върху потребителското доверие – инфлацията и пазара на труда (заетост и доходи). По-песимистичните потребителски настроения напоследък се обясняват главно с лошото състояние на пазара на труда, който остава до голяма степен инертен. Данните показват, че нови работни места се създават бавно, а българите дори очакват безработицата да се увеличи спрямо текущите и без това високи нива от близо 14%. За сметка на това, в момента сякаш инфлацията е по-малка грижа за домакинствата. Вероятно под влияние на понижението на цените на електроенергията, населението предвижда, че инфлацията ще се успокои в следващия 12-месечен период. /3eNews

Още анализи от Industry Watch ще намерите ТУК
По статията работи:

Галина Александрова