НАЧАЛО » ������

Експедиция на WWF ще проучи застрашените птици по Дунав

Специално внимание ще получат малкият корморан и белооката потапница - два застрашени в световен мащаб вида

fb
3E news
fb
21-06-2011 03:46:10
fb

Международната природозащитна организация WWF организира българо-румънска експедиция по крайбрежието на река Дунав за наблюдение на застрашените птичи колонии, които населяват крайречните влажни зони. Сред характерните обитатели на този регион са различни видове чапли и корморани, блестящ ибис и лопатарка.

 

 

По време на експедицията, за поредна година ще бъдат преброени чаплово-корморановите колонии по островите и крайбрежните блата в българския и румънския участък на реката. Специално внимание ще бъде отделено на два застрашени в световен мащаб вида – малък корморан и белоока потапница.

 

 

В начинанието ще участват експерти от българския и румънския екип на WWF, БАН, Румънското орнитологично дружество, Българското дружество за защита на птиците, природни паркове Персина и Русенски Лом.

 

 

Експедицията започва на 19 юни (неделя) и ще продължи една седмица. Тя е разделена на три екипа, два от които ще проучват влажните зони по българския и румънския бряг и един международен, който ще изследва с лодка островите и пясъчните коси.

 

 

Експедицията ще тръгне от Сребърна, преминавайки през Калимок- Бръшлен, рибарници Мечка, остров Белене и всички български и румънски острови и влажни зони, които все още са съхранили богатото си биоразнообразие. Тя ще приключи с преброяването на птичата колония  на остров Кутово край Видин.

 

 

През изминалата година, по време на експедицията за първи път от десетилетия беше отчетено наличие на нови колонии по Дунав.

 

 

Българският участък на река Дунав е сред най-незасегнатите от човешка дейност. Въпреки изключителната си важност по отношение на биоразнообразието и развитието на целия регион, през последните години той остава недооценен. През ХХ век са унищожени близо 80% от природните местообитания и рибните ресурси в района.


По статията работи: