НАЧАЛО » ������

30 млрд. евро до 2030 г. инвестира ЕС в трансгранични инфраструктурни, енергийни и 5G-проекти

Европарламентът прие и намаляване на бюрокрацията, за да се ускорят най-големите и необходими на Общността транспортни съоръжения и обекти

fb
3E news
fb
07-07-2021 11:57:51
fb
Източник: pixabay.com

Европейският съюз ще инвестира 30 млрд. евро в изграждането и развитието на инфраструктурни, енергийни и цифрови обекти, свързващи отделните държави в Общността. Това става възможно след като Европарламентът прие актуализираната програма „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), която бе договорена между през март. Тя обхваща периода 2021—2027 г. и ще финансира проекти, които касаят и ще са от полза за целия ЕС.

Програмата ще подсигури завършването по график до 2030 г. на основни трансевропейски проекти, като например „Rail Baltica“, зарядна инфраструктура за електрически превозни средства и използващи алтернативни горива, както и покриването на най-важните транспортни коридори с 5G технологията. Според решението на евродепутатите 60% от средствата са предназначени за проекти, които ще подпомогнат целите на ЕС в областта на климата. Същевременно 15% от средствата по т.нар. „енергийни стълбове“ ще бъдат предназначени за трансгранични проекти за енергия от ВЕИ.

Средствата по „Механизма за свързване на Европа“ ще бъдат разпределени между 3 основни пера. Най-голямата част от сумата - 23 млрд. евро, ще са предназначени за транспортни проекти. Други 5 млрд. ще отидат за енергийни проекти, а останалите 2 млрд. – за цифровизация.

Около 10 млрд. евро, насочени към трансгранични транспортни проекти, ще дойдат от кохезионните фондове и ще помогнат на държавите от ЕС да изградят вече набелязаните като необходими транспортни връзки. 1,4 млрд. евро ще са за ускоряване на завършването на големи трансгранични железопътни проекти, които ще бъдат подбрани от Еврокомисията на конкурсен принцип.

В цифровия сектор ще се подкрепя разработването на проекти от общ интерес, като например безопасни и сигурни цифрови мрежи с много голям капацитет и 5G системи, както и цифровизацията на транспортни и енергийни мрежи.

Програмата ще има за цел също така да направи енергийните мрежи оперативно по-съвместими и да гарантира, че финансираните проекти са в съответствие с плановете на ЕС и националните планове в областта на климата и енергетиката.

Актуализираният “Механизъм за свързване на Европа” ще влезе в сила след публикуването на новите правила в Официален вестник на ЕС. Те ще се прилагат със задна дата, считано от 1 януари 2021 г. Държавите членки ще разполагат с 2 години, за да се подготвят за прилагането на правилата за оптимизирането на TEN-T.

Паралелно с това Европарламентът одобри и нови правила за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), които опростяват процедурите за издаване на разрешения за проекти по TEN-T, за да се улесни тяхното завършване. Държавите членки ще трябва да определят звено за контакт за всеки организатор на проект и да подсигурят, че получаването на разрешение за започване на проект не следва да отнема повече от четири години.

„МСЕ ще модернизира транспортните връзки в целия ЕС. Той ще помогне на Европа да се справи с предизвикателствата на сектора, свързани с декарбонизацията, и ще допринесе най-вече за осъществяването на девиза "преход към железопътен транспорт". Запълването на липсващите връзки също така ще насърчи придвижването на хора и стоки“, коментира докладчикът на комисията по транспорт и туризъм Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния).

Неговият колега и съдокладчик на комисията по транспорт и туризъм Доминик Рике (Renew, Франция) добави: Постигането на "Зеления пакт" няма да е възможно, ако не модернизираме инфраструктурата си за предстоящите цифрови и екологични промени. Следващото поколение на Механизма за свързване на Европа стартира в точния момент, за да осигури този преход.“

Докладчикът на комисията по промишленост, изследвания и енергетика Хена Виркунен (ЕНП, Финландия) от своя страна коментира: „Механизмът за свързване на Европа” финансира ключови проекти за трансгранична свързаност и възобновяема енергия между държавите членки и ще позволи на Европа да направи скок към цифрова и неутрална по отношение на климата икономика. Това е жизненоважно, за да се гарантира, че ще останем конкурентоспособни в бъдеще“.

ЕП
Механизъм за свързване на европа
30 млрд. евро
инвестиции
инфраструктура
енергетика
5G
TEN-T
бюрокрация
намаляване
По статията работи:

3E news