НАЧАЛО » ������

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 16.11-20.11.2020 г. - област Плевен, 2 част

fb
3E news
fb
13-11-2020 04:00:38
fb

/Продължение от 1 част/

Община Пордим  

На 16.11.2020 г. /09:01 - 16:00 ч. / На 20.11.2020 г. /09:01 - 16:00 ч. / - Борислав: Васил Левски 10, 7, 6, 13, 9, 12, 15, 11, 17, 8, г. С.Раковски 8, 15, 1, 13, 5, 14, 19, 16, 9, 7, 3, 2, г. С.Раковски 20, 18, 22, Георги Бенковски 4, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 9, 7, Георги Димитров 25, 8, 6, 33, 16, 13, 5, 4, 27, 14, 23, 29, 35, 19, 21, 32, 3, 12, 7, 28, 17, 37, 11, 20, 26, 15, 24, 31, 10, 22, 18, Димчо Дебелянов 4, Захари Стоянов 15, 4а, 13, 4, 9, 6, 3, 5, 11, Иван Вазов 9, 5, 4, 7, 12, 2, 8, 3, Максим Горки 2, 4, 1, Н.Й.Вапцаров 5, 9, 11, 7, 6, 2, Неофит Рилски 3, 5, 9, П.К.Яворов 5, 9, 14, 20, 16, 18, 7, 1, П.Р.Славейков 2, Петър Берон 5, 9, 3, 2, Пирин 10, 5, 4, 3, 8, 6, 2, Пирин 1, Ракитин 1, 2, 3, Средна Гора 9, 7, 2, 3, Христо Ботев 12, 10, Христо Кърпачев 13, 11, 2, 17, 3, 1, 6, 5, 4, 19, 9, 15

На 16.11.2020 г. /09:46 - 10:31 ч. ; 09:46 - 15:00 ч. / - Вълчитрън: Любен Каравелов

На 16.11.2020 г. /09:46 - 10:31 ч. ; 09:46 - 15:00 ч. / - Катерица: Беласица 2, Божин Чулев 1, 2, 6, 11, 5, 4, 7, Васил Коларов 10, 7, 1, 9, 21, 5, 8, 23, 2, 19, 11, 15, 6, 13, Васил Левски 4, 5, 2, 3, Витоша 1, 3, Георги Бенковски 2, Георги Димитров 26, 19, 6, 23, 30, 3, 17, 8, 10, 7, 12, 14, 2, 4, 1, 5, 24, 16, 21, Димитър Благоев 1, 2, Лиляна Бърдарова 4, 2, 1, 3, 6, 9, 5, 13, 8, 11, 7, Любен Вешков 6, 4, 2, 3, 1, Рила 4, 1, 6, 5, 3, Стара Планина 1, Стефан Караджа 3, 5, 7, 1, Хаджи Димитър 5, Христо Ботев 2, 8, 1, 6, 4, 3, Цветан Спасов 10, 8, 1, 12, 3, 4, 6

На 16.11.2020 г. /09:46 - 10:31 ч. ; 09:46 - 15:00 ч. / - Одърне: Адил Дервишев 20, 18, 15, 10, 12, 6, 8, 11, 7, 23, 3, 17, 16, 5, 13, 9, 4, 21, 22, 19, 14, 2, Александър Стамболийски 2, 12, 21, 16, 8, 10, 17, 14, 1, 5, 4, 9, 3, 23, 6, 15, 19, 13, 11, Али Шарифов 10, 18, 20, 26, 32, 16, 22, 4, 28, 2, 34, 12, 8, 6, Безименна 2, 1, 4, Вапцаров 3, 6, 1, Витоша 8, 9, 15, 16, 12, 14, 4, 13, 11, 2, 30, 7, 3, 18, 5, 10, 28, 24, 32, 20, 26, Георги Бенковски 4, 6, 7, 2, 9, 3, Димитър Благоев 8, 6, 18, 10, 16, 20, 4, 30, 3, 22, 12, 34, 32, 28, 14, 54, 40, 17, 44, 9, 5, 48, 38, 21, 15, 50, 25, 46, 23, 13, 19, 42, 11, 7, 52, Добри Чинтулов 1, Едно 3, 1, Захари Стоянов 3, 2, 1, Н В Грамовски 12а, Назъм Хикмет 3, 9, 13, 15, 1, 11, 5, 19, 7, Пенчо Славейков 8, 10, 1, 3, 6, Пирин 1, 4, 10, 6, Райко Даскалов 1, 18, 4, 5, 14, 3, 7, 16, 8, 11, 12, 20, 10, 2, Рила 7, 5, 1, Стара Планина 11, 1, 6, 5, 3а, 3, 4, 8, 14, 2, 12, 10, 7, Хаджи Димитър 4, 12, 2, 10, 5, 3, 14, 24, 18, 1, 16, 20, 7, 22, 11, 3а, 13, 15, 21, 17, 19, 23, 9, Христо Смирненски 6, 13, 7, 14, 4, 9, 16, 12, 10, 5, 3, 11, 8

На 16.11.2020 г. /09:46 - 10:31 ч. ; 09:46 - 15:00 ч. / На 19.11.2020 г. /09:01 - 16:30 ч. / На 20.11.2020 г. /09:01 - 16:30 ч. / - Борислав: Васил Априлов 8, 3, 2, 5, 11, 13, 12, 15, Васил Левски 3, 5, 10, 7, 6, 13, 9, 12, 15, 11, 17, 8, г. С.Раковски 8, 15, 1, 13, 5, 14, 19, 16, 9, 7, 3, 2, 20, 18, 22, Георги Бенковски 4, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 9, 7, Георги Димитров 2, 4, 25, 8, 6, 33, 16, 13, 5, 4, 27, 14, 23, 29, 35, 19, 21, 32, 3, 12, 7, 28, 17, 37, 11, 20, 26, 15, 24, 31, 10, 22, 18, Димчо Дебелянов 4, Захари Стоянов 15, 4а, 13, 4, 9, 6, 3, 5, 11, Иван Вазов 9, 5, 4, 7, 12, 2, 8, 3, Любен Каравелов 1, 5, 6, 8, 2, 7, 9, 3, 4, Максим Горки 2, 4, 1, Н.Й.Вапцаров 5, 9, 11, 7, 6, 2, Неофит Рилски 3, 5, 9, П.К.Яворов 5, 9, 14, 20, 16, 18, 7, 1, П.Р.Славейков 10, 14, 8, 12, 1, 3, 5, 6, 3а, 4, 2, Петър Берон 5, 9, 3, 2, Пирин 1, 10, 5, 4, 3, 8, 6, 2, Ракитин 1, 2, 3, Рила 4, 6, 2, Св.Св.Кирил И Методий 1, 6, Средна Гора 9, 7, 2, 3, Хаджи Димитър 2, 1, Христо Ботев 6, 3, 1, 9, 8, 5, 7, 2, 4, 12, 10, Христо Кърпачев 13, 11, 2, 17, 3, 1, 6, 5, 4, 19, 9, 15, Ю.А.Гагарин 1, 3, 4, 2

На 16.11.2020 г. /15:00 - 16:00 ч. / - Борислав: Васил Априлов 8, 3, 2, 4, 5, 11, 13, 12, 15, Васил Левски 3, 5, 10, 7, 6, 13, 9, 12, 15, 11, 17, 8, г. С.Раковски 8, 15, 1, 13, 14, 5, 19, 16, 9, 7, 3, 2, 20, 18, 22, Георги Бенковски 4, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 9, 7, Георги Димитров 2, 4, 25, 8, 6, 33, 16, 13, 5, 4, 27, 23, 14, 29, 35, 19, 21, 32, 3, 12, 7, 28, 17, 37, 11, 20, 26, 15, 24, 31, 10, 22, 18, Димчо Дебелянов 4, Захари Стоянов 15, 4а, 13, 4, 9, 6, 3, 5, 11, Иван Вазов 9, 5, 4, 7, 12, 2, 8, 3, Любен Каравелов 1, 5, 6, 8, 2, 9, 7, 3, 4, Максим Горки 2, 4, 1, Н.Й.Вапцаров 5, 9, 11, 7, 6, 2, Неофит Рилски 3, 5, 9, П.К.Яворов 5, 9, 14, 20, 16, 18, 7, 1, П.Р.Славейков 10, 14, 8, 12, 1, 3, 5, 6, 3а, 4, 2, Петър Берон 5, 9, 3, 2, Пирин 1, 10, 5, 4, 3, 8, 6, 2, Ракитин 1, 2, 3, Рила 4, 6, 2, Св.Св.Кирил И Методий 1, 6, Средна Гора 9, 7, 2, 3, Хаджи Димитър 2, 1, Христо Ботев 6, 3, 1, 9, 8, 5, 7, 2, 4, 12, 10, Христо Кърпачев 13, 11, 2, 17, 3, 1, 6, 5, 4, 19, 9, 15, Ю.А.Гагарин 1, 3, 4, 2

На 16.11.2020 г. /15:00 - 16:00 ч. / - Вълчитрън: 001005 , Алеко Константинов 20, 6, 9, 5, 12, 14, 8, 11, 16, 4, 3, 1, 7, 2, Александър Стамболийски 26, 30, 28, 24, 10, 21, 3, 22, 15, 20, 19, 9, 16а, 14, 11, 17, 4, 18, 13, 25, 12, 5, 29, 7, 27, 6, 8, 31, 16, 23, 43, 39, 37, 45, 47, 59, 53, 51, 32, 49, 34, 33, Ангел Кънчев 9, 6, 7, 4, 1, 8, 2, 3, 11, Балкан 53, 67, 65, 56, 66, 51, 63, 68, 54, 61, 57, 59, 58, 47, 55, 64, 49, 60, 8, 86, 69, 87, 84, 83, 75, 77, 73, 82, 72, 70, 79, 80, 81, 76, 85, 9, 2, 7, 8, 3, 4, 6, 5, 52, 50, 48, 21, 12, 22, 30, 27, 26, 39, 24, 16, 10, 18, 31, 29, 33, 17, 23, 44, 28, 42, 19, 14, 20, 37, 46, 40, 32, 13, 25, 36, 11, 38, 35, 15, 34, Бачо Киро 1, 4, Бенковски 13, 36, 4, 8, 11, 6, 7, 9, 3, 2, Братя Миладинови 10, 26, 5, 12, 18, 1, 21, 14, 13, 6, 9, 19, 4, 24, 7, 16, 20, 15, 3, 17, 11, Бузлуджа 2, Бяло Море 5, Васил Априлов 48, 45, 31, 72, 78, 60, 74, 56, 68, 43, 64, 70, 62, 54, 58, 66, 50, 76, 8, 6, 11, 1, 19, 7, 4, 15, 9, 2, 13, 10, 19а, 12, 14, 5, 17, 3, 29, 27, 18, 40, 32, 33, 44, 31, 16, 22, 26, 41, 42, 20, 46, 25, 21, 37, 34, 23, 36, 39, 28, 35, 21а, Васил Левски 23, 4, 12, 25, 7, 3, 6, 17, 2, 10, 15, 8, 14, Витоша 15, 42, 36, 40, 29, 34, 33, 31, 27, 44, 38, 3, 12, 9, 4, 11, 5, 1, 7, 6, 8, 2, 13, 25, 28, 16, 21, 32, 17, 20, 30, 24, 14, 22, 23, 30а, 18, 19, Гео Милев 20, 9, 34, 32, 13, 26, 17, 24, 25, 22, 19, 7, 21, 15, 27, 30, 11, 8, 12, 5, 10, 16, 6, 4, 14, 49а, 49, 36, 26, 42, 41, 35, 56, 54, 37, 43а, 31, 39, 52, 45, 55, 47, 44, 40, 53, 38, 43, 33, 51, 48, 27а, Екатте 12601 , Екзарх Йосиф 2, 1, 7, 6, 3, 12, 8, 22, 14, 11, 5, 9, 16, 4, 20, 10, 18, Иван Вазов 5, 1, 7, 3, 9, 11, Иван Рилски 2, 1, 5, 4, 7, 12, 20, 17, 19, 35, 22, 6, 29, 26, 18, 8, 9, 37, 11, 16, 13, 15, 21, 22а, 31, 33, 14, 23, 10, Лачко Ангелов 4, 6, 1, 21, 5, 7, 14, 16, 19, 3, 12, 18, 23, 17, 27, 15, 11, 25, 10, 31, 13, 33, 9, 2, Любен Каравелов 5, 3, 7, 1, М/Ст Барище Пи 064004 , Македония 3, 6, 17, 11, 8, 1, 5, 9, Мусала 4, 12, 23, 19, 9, 17, 5, 10, 7, 13, 25, 8, 15, Над Село Стопански Двор , Оборище 9, 14, 1, 34, 21, 28, 32, 30, 5, 26, 3, 22, 24, 18, 20, 16, 11, 17, 7, 19, 13, 15, Огоста 15а, 8, 12, 3, 15, 6, 1, 2, 10, 9, 20, 18, 16, 14, 11, 4, 7, 13, Опълченска 3, 5, 6, 2, 4, П.К.Яворов 48, 35, 32, 44, 38, 29, 25а, 31, 28, 26, 39, 34, 47, 43, 41, 36, 33, 18, 20, 27, 30, 40, 22, 24, 14, 10а, 9, 16, 23, 6, 2а, 2б, 10, 12, 7, 3, 5, 13, 2, 8, 15, 17, 25, 21, 1, 11, 4, 19, Паисий 3, 2, 1, Пенчо Славейков 14, 13, 21, 16, 27, 27а, 8, 39, 15, 41, 18, Плиска 2, 5, 12, 7, 15, 13, 11, 14, 8, 9, 3, Райна Княгиня 11, 18, 20а, 13а, 15, 16, 24, 9, 12, 8, 6, 14, 1, 4, 3, 16, 5, 2, 10, Раковски 30, 9, 32, 1, 26, 36, 11, 28, 5, 1, 10, 2, 18, 14, 12, 3, 24, 7а, 26, 4, 22, 8, 6, 20, 7, Ресен 13, 3, 12, 1, 2, 4, Родопи 2, 13, 4, 3, 18, 8, 10, 14, 5, 6, 16, 17, 7, 12, 9а, Росица 14, 3, 17, 16, 4, 1, Св.Св.Кирил И Методий 3, 1, 2, Скопие 1, 8, 4, Стара Планина 6б, 2, 8, 10, 9, 4, 1, 5, 14, 18, 12, 3, 7, Стефан Караджа 1, 6, 8, 2, 10, 4, Тодор Каблешков 5, 6, 2, 4, 8, 1, 7, 9, Тунджа 1, 8, 5, 3, 15, 4, 20, 6, 7, 11, 33, 43, 51, 41, 47, 45, 31, 49, 59, 37, 55, 25, 27, 35, 57, 53, 39, 29, 40, 58, 24, 22, 26, 30, 32, 28, 34, 21, 17, Хаджи Димитър 13, 2, 8, 15, 6, 11, 1, 16, 10, 5, 7, 3, 9, 4, 14, 12, 36, 23, 29, 17, 26, 22, 33, 18, 20, 21, 35, 34, 15, 32, 27, 25, 28, 37, 30, 31, 24, 38, Христо Ботев 27, 29, 14, 21, 5, 10, 7, 9, 19, 11, 8, 12, 17, 13, 33, 18, 6, 16, 1, 3, 22, 2, 25, 31, 4, 15, 20, Черно Море 9, 15, 5, 17, 10, 8, 14, 3, 2, 11, 7, 13, 1, 18, Янтра 10, 29, 27, 25, 10а, 14, 33, 12, 31, 23, 22, 18, 39, 35, 41, 16, 37, 20, 9, 6, 3, 11а, 1

На 16.11.2020 г. /15:00 - 16:00 ч. / - Катерица: Беласица 2, Божин Чулев 1, 2, 6, 11, 5, 4, 7, Васил Коларов 10, 7, 1, 9, 5, 21, 8, 23, 2, 19, 11, 15, 6, 13, Васил Левски 4, 5, 2, 3, Витоша 1, 3, Георги Бенковски 2, Георги Димитров 26, 6, 19, 23, 30, 3, 17, 8, 10, 7, 12, 14, 2, 4, 1, 5, 24, 16, 21, Димитър Благоев 1, 2, Лиляна Бърдарова 4, 2, 1, 3, 6, 9, 5, 13, 8, 11, 7, Любен Вешков 6, 4, 2, 3, 1, Рила 4, 1, 6, 5, 3, Стара Планина 1, Стефан Караджа 3, 5, 7, 1, Хаджи Димитър 5, Христо Ботев 2, 8, 1, 6, 4, 3, Цветан Спасов 10, 8, 1, 12, 3, 4, 6

На 16.11.2020 г. /15:00 - 16:00 ч. / - Одърне: Адил Дервишев 20, 18, 10, 15, 12, 6, 8, 11, 7, 23, 3, 17, 16, 5, 13, 9, 4, 21, 22, 19, 14, 2, Александър Стамболийски 2, 12, 21, 16, 8, 10, 17, 14, 1, 5, 4, 9, 3, 6, 23, 15, 19, 13, 11, Али Шарифов 10, 18, 20, 26, 32, 16, 22, 4, 28, 2, 34, 12, 8, 6, Безименна 2, 1, 4, Вапцаров 3, 6, 1, Витоша 1, 9, 15, 16, 12, 14, 4, 13, 11, 2, 30, 7, 18, 5, 10, 28, 8, 24, 32, 20, 26, Георги Бенковски 4, 6, 7, 2, 9, 3, Димитър Благоев 8, 6, 18, 10, 16, 20, 4, 30, 3, 22, 12, 34, 32, 28, 14, 54, 40, 17, 44, 9, 5, 48, 38, 21, 15, 50, 25, 46, 23, 13, 42, 19, 11, 7, 52, Добри Чинтулов 1, Едно 3, 1, Захари Стоянов 3, 2, 1, Н В Грамовски 12а, Назъм Хикмет 3, 9, 13, 15, 1, 11, 5, 19, 7, Пенчо Славейков 8, 10, 1, 3, 6, Пирин 1, 4, 10, 6, Райко Даскалов 1, 18, 4, 5, 14, 3, 7, 16, 8, 11, 12, 20, 10, 2, Рила 7, 5, 1, Стара Планина 11, 1, 6, 5, 3а, 3, 4, 8, 14, 2, 12, 10, 7, Хаджи Димитър 4, 12, 2, 10, 5, 3, 14, 24, 18, 1, 16, 20, 7, 22, 3а, 11, 13, 15, 21, 17, 19, 9, 23, Христо Смирненски 6, 13, 7, 14, 4, 9, 16, 12, 10, 5, 3, 11, 8

На 16.11.2020 г. /15:00 - 16:00 ч. / - Пордим: Алеко Константинов 24, 28, 13а, 14, 26, 11, 8, 22, 20, 15, 12, 21, 7, 6, 9, 16, 19, 17, 13, 32, 40, 34, 30, 44, 36, 38, 42, 1, 3, Базова Станция 3582 , Балкан 9, 11, 7, 1, 5, 3, Братя Миладинови 1а, 1, 5, 3, 4а, 4, 9, 6, 1б, 7, В.Априлов 3, 5, 7, Васил Левски 14, 6, 5, 11а, 9, 12, 2, 16, 1, 7, 10, 15, 13, 8, 20, 3, 4, 11, 17, 18, Веслец 4, 8, 1, 9, 7, 3, 2, 5, Витоша 1, Владимир Заимов 9, 25, 23, 3, 5, 21, 2, 8, 11, 12, 7, 17, 4, 1, 15, 6, 10, 14, 13, 19, Гурко 5, 7, 11, 6, 1, 13, 9, 3, 2, 15, 4, 29, 19, 14, 10, 12, 20а, 20, 31, 17, 21, 27а, 16, 23, 24, 22, 18, 27, 8, Драва 4, 6, 8, 2, Дунав 5, 1, 3, 9, 7, Иван Божинов 39, 33, 28а, 45, 49, 20, 35, 26, 43, 28, 31, 30, 53, 24, 37, 51, 48, 59, 77, 38, 71, 65, 73, 36, 67, 75, 34, 61, 52, 46, 57, 32, 69, 63, 50, 44, 54, 42, 79, Иван Вазов 22, 1, 16, 17, 11, 10, 15, 3, 9, 18, 14, 5, 7, 12, 20, Кала Тепе 1, 3, 20, 18, 22, 24, Крайречна 1а, 3, 1, 7, Одеса 7, 8, 11, 9, 6, 4, 1, 1а, 12, 3, 2, 14, 10, Радецки 8, 4, 1, 11, 7, 1а, 2, 6, 9, 5, 12, 10, 3, Раковски 4, 12, 6, 8, 3, 10, 2, 1, Рила 1, Сергей Румянцев 22, 13, 20, 17а, 10, 11, 21, 18, 7а, 9, 16, 25, 14, 17, 23, 5, 7, 27, 3, 2, 6, 8, 4, Скобелев 11, 4, 10, 7, 9, 5, 15, 12, 3, 15б, 6, 1, 13, 15а, 15 А, 11а, 14, 19, 21, 17, 23, 27, 29, 25, 19а, Средец 2, 6, 1, 3а, 8, 10, 3, Стара Планина 1, 6, 4, 8, 10, 9, 5, 7а, 7, 3, Стефан Караджа 5, 1, 2, 4, 8, 6, 3, 10, 12, 7, 3а, 4а, 11, Трети Март 17, 4, 3, 6, 14, 27, 26, 22, 9, 12, 2, 21, 15, 19, 16, 11, 25, 29, 28, 23, 8, 10, 1, 13, 20, Хаджи Димитър 3, 6, 2, 4, 8, 1, Хан Аспарух 1, 5, 4, 2, 7, Цар Калоян 9, 13, 5а, 4, 6, 8, 7, 11, 2, 3, 1, 5, Цар Освободител 2, Централна Къща Музей, Циригова Могила , Кв.10

На 17.11.2020 г. /09:01 - 16:00 ч. / На 18.11.2020 г. /09:01 - 16:00 ч. / - Борислав: Васил Левски 10, 7, 6, 13, 9, 12, 15, 11, 17, 8, г. С.Раковски 8, 15, 1, 13, 5, 14, 19, 16, 9, 7, 3, 2, г. С.Раковски 20, 18, 22, Георги Бенковски 4, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 9, 7, Георги Димитров 25, 8, 6, 33, 16, 13, 5, 4, 27, 14, 23, 29, 35, 19, 21, 32, 3, 12, 7, 28, 17, 37, 11, 20, 26, 15, 24, 31, 10, 22, 18, Димчо Дебелянов 4, Захари Стоянов 15, 4а, 13, 4, 9, 6, 3, 5, 11, Иван Вазов 9, 5, 4, 7, 12, 2, 8, 3, Максим Горки 2, 4, 1, Н.Й.Вапцаров 5, 9, 11, 7, 6, 2, Неофит Рилски 3, 5, 9, П.К.Яворов 5, 9, 14, 20, 16, 18, 7, 1, П.Р.Славейков 2, Петър Берон 5, 9, 3, 2, Пирин 1, Пирин 10, 5, 4, 3, 8, 6, 2, Ракитин 1, 2, 3, Средна Гора 9, 7, 2, 3, Христо Ботев 12, 10, Христо Кърпачев 13, 11, 2, 17, 3, 1, 6, 5, 4, 19, 9, 15

На 19.11.2020 г. /09:01 - 16:00 ч. / - Борислав: Васил Левски 10, 7, 6, 13, 9, 12, 15, 11, 17, 8, г. С.Раковски 20, 18, 22, г. С.Раковски 8, 15, 1, 13, 5, 14, 19, 16, 9, 7, 3, 2, Георги Бенковски 4, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 9, 7, Георги Димитров 25, 8, 6, 33, 16, 13, 5, 4, 27, 14, 23, 29, 35, 19, 21, 32, 3, 12, 7, 28, 17, 37, 11, 20, 26, 15, 24, 31, 10, 22, 18, Димчо Дебелянов 4, Захари Стоянов 15, 4а, 13, 4, 9, 6, 3, 5, 11, Иван Вазов 9, 5, 4, 7, 12, 2, 8, 3, Максим Горки 2, 4, 1, Н.Й.Вапцаров 5, 9, 11, 7, 6, 2, Неофит Рилски 3, 5, 9, П.К.Яворов 5, 9, 14, 20, 16, 18, 7, 1, П.Р.Славейков 2, Петър Берон 5, 9, 3, 2, Пирин 10, 5, 4, 3, 8, 6, 2, Пирин 1, Ракитин 1, 2, 3, Средна Гора 9, 7, 2, 3, Христо Ботев 12, 10, Христо Кърпачев 13, 11, 2, 17, 3, 1, 6, 5, 4, 19, 9, 15

Община Червен Бряг  

На 16.11.2020 г. /09:16 - 16:16 ч. / На 17.11.2020 г. /09:16 - 16:16 ч. / На 18.11.2020 г. /09:16 - 16:16 ч. / На 19.11.2020 г. /09:16 - 16:16 ч. / На 20.11.2020 г. /10:00 - 16:16 ч. / - Горник: Бузлуджа 23а, 32, 24, 38, 26, 36, 21а, 23, В Левски 7, 3, 14, 5, 2, 9, 8, 4, 1, 12, 10, 6, В Пеева 14, 2, 20, 18, 16, 4, 6, 12, Делницата 096005, Искър 5, 3, 7, 9, Йордан Даскалов 3, 5, 1, Ком 1, 4, 2, Марица 3, 1, 14, 12, 23, 10, 4, 18, 17, 7, 21, 11, 19, 13, 16, 2, 5, 15, П К Яворов 18, 2, 5, 7, 8, 1, 10, 4, 2б, 9, 3, 11, 14, 16, 12, 6, 2в, 13, 2а, Петко Хр Петков 39, 8, 6, 9, 2, 5, 1, 10, 11, 4, 13, 3, 7, 12, 15, Първа 1, Райко Даскалов 5, 8, 9, 11, 7, 3, 6, 10, 4, Тринадесета 4, 2, 3, 8, 6, 1, Христо Цветков 4, 10, 2, 2а, 8, 6, Четиринадесета 2, 13, 11, Шестнадесета 2, 4

На 16.11.2020 г. /08:16 - 10:00 ч. ; 15:00 - 17:00 ч. / - Червен Бряг: V 291 Кв 61 , Ал Стамболийски 30, .26, 53, 51, 37, Братя Миладинови 2, Бузлуджа 14, 33а, 12, 8, 37, 47, 30, 17, 22, 32, 51, 49, Митко Палаузов 8, 17, 2, 12, 7, 16а, Охрид 9, 20, 1а, 7а, 12, 14, 2, 9, 8, Панайот Волов 41, 47, 55, 61, 73, 62, 70, 66, 59, 75, 51, 69, 53, 43, 70, 64, 60, 45, 70а, 63, 61, 67, 65, 49, 79, 76, 74, 85, 83, 78, 81, Сава Младенов 10, Струма 7, 6, 4, 8, 10, 5, 3, Тунджа 9, Християнска 68, 78, 76б, 49, 74, 55а, 68а, 68, 49б, 64, 51, 49, 49в, 76, 72, 55, 80а, 53, 66, 66а, 86а, 79, 73, 65, 86, 103, 85, 89, 102, 108, 75, 96а, 114, 82, 100, 59, 63, 116, 96, 101, 57, 92, 123, 115, 112, 104, 61, 91, 121, 91а, 87, 105, 77, 71, 118, 97, 90, 67, 106, 81, 88, 101а, 111, 110, Цар Симеон 1, 14, 3, 3, 5, Помпа, Гробищен Комплекс

На 16.11.2020 г. /08:45 - 16:16 ч. / На 17.11.2020 г. /08:45 - 16:16 ч. / На 18.11.2020 г. /08:45 - 16:16 ч. / На 19.11.2020 г. /08:45 - 16:16 ч. / На 20.11.2020 г. /08:45 - 16:16 ч. / - Червен Бряг: Луковитскикантонтп82

На 19.11.2020 г. /08:16 - 16:16 ч. / - Червен Бряг: 23 Септември 19, 14а, 14а, 18, 22, 16, 22, Дойран 15 1/76, 15 1, 15 1, 17, 13, 15, 16, Панайот Волов 24, 26, 11, 17, 11а, 28, 22, 18, 13, 13, 32, 30, 11, Цех, Търговска 93, 83, 85, 79, 89, 76, 74, 95, 68, 87, 74, 77, 97, 75, 81, 68, 91, Християнска 36а, Цар Калоян 19, 23, 14, 21, 21, 12, Цар Самуил 10 2, 1, 8 2, 11, 6, 8 2, 9а, 2, 3, 1, 4, 4, 5, 7, 10.

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ЧЕЗ
планирани прекъсвания
По статията работи:

3E news