НАЧАЛО » ������

До 6 на сто трябва да се намалят СО2 емисиите в транспорта до края на 2020 г.

Сред начините да се постигне целта е използването на био и алтернативни горива

fb
3E news
fb
19-05-2011 09:54:22
fb

Доставчиците на течни горива за транспорта да намаляват плавно емисиите на парникови газове, достигайки до 6 на сто крайно общо намаление до 31 декември 2020 г. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в
Закона за опазване на околната среда, съобщи БТА.Сред начините за редуциране на емисиите е предвидено използването на биогорива, на алтернативни горива, както и на изкопаеми горива с ниско ниво на емисиите на парникови газове от добива на суров петрол и преработката му.От 1 януари 2012 г. всеки доставчик на течни горива за транспорта ежегодно до 31 март трябва да представи в Изпълнителната агенция по околна среда верифициран доклад относно интензитета на парниковите газове на доставените от него течни горива през предходната година на територията на страната.


По статията работи: