НАЧАЛО » ������

Незаконно било разширението на ски зона "Банско"

fb
3E news
fb
08-07-2010 12:00:00
fb

Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" обжалват решение на министъра Нона Караджова да разреши замяната на един от първите лифтове в ски зона Банско в Национален парк Пирин с нов с 3 пъти по-голям капацитет, без задължителните ОВОС и оценка за въздействие върху защитените зони от мрежата "Натура 2000" за птиците и за природните местообитания, които съвпадат с Национален парк "Пирин". Той ще бъде изграден изцяло в парка, където е забранено строителството на нови и разширяване на ски писти и съоръжения. Европейската комисия вече започна наказателна процедура срещу България за две ски съоръжения без ОВОС и без оценка за съвместимост в м. "Чалин валог" в Национален парк "Пирин", част от ски зона "Банско".

Ски зоната е изградена с концесия под условие капацитетът на съоръженията да не надвишава броя на леглата в община Банско към 2000 г. Министърът на околната среда и водите, който тогава разреши изграждането на ски зоната, е сегашният заместник-министър на околната среда и водите Евдокия Манева. Концесията за ски зона "Банско" е за сечи и изграждане на писти и съоръжения върху площ от около 100 хектара. Изчисления по сателитни снимки показват, че сега заема около 2 пъти повече площ.

Под предлог, че броят на посетителите на Банско е нараснал, се върви към "пълзящо разширяване" на ски зоната в сърцето на Национален парк "Пирин", част от световното природно наследство на ЮНЕСКО, твърдят от коалицията.

Междувременно се появиха искания за нова кабинкова линия от Банско до ски зоната, както и за изграждане на ски зони – "Кулиното" и "Добринище".


По статията работи: