НАЧАЛО » ������

ЕНЕРГО-ПРО е принудено да ограничи инвестициите си в Североизточна България

fb
3E news
fb
13-02-2014 09:29:00
fb

ЕНЕРГО-ПРО трябва да ограничи до минимум необходимите инвестиции за поддържане и развитие на мрежата в Североизточна България. Това сподели управителят на ЕНЕРГО-ПРО Стефан Абаджиев при срещата си с кметове на общини и председатели на общински съвети от област Силистра

Той съобщи, че дружеството е принудено да преосмисли инвестиционната си политика за  2014 година, което неминуемо ще се отрази на качеството на обслужване на съоръженията и ще затрудни рехабилитацията и подмяната на остарялата инфраструктура. Според него, ако тенденцията за намаляване на дела на компанията се запази, клиентите могат да очакват през следващите години последствията от силно ограничения инвестиционен ресурс.

В своята презентация  Стефан Абаджиев насочи вниманието на представителите на местната власт от област Силистра върху нереализираните инвестиционни проекти на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи в района през 2013 година, които възлизат на над 620 хил. лева. „Бих искал да подчертая, че предвид сложната икономическа и финансова обстановка в страната, заявените от нашата компания разходи за инвестиции за 2013 година са на нивото на абсолютния технологичен минимум, необходим за поддържане на мрежата в стабилно състояние. Но сами разбирате, че инвестиционните ни възможности са пряко свързани с признатите от ДКЕВР разходи за инвестиции в крайните цени. Именно вследствие на непризнати инвестиции и неутвърдената от Регулатора инвестиционна програма, през изминалата година вложените средства в развитие и рехабилитация на електроразпределителната мрежа на практика слязоха под абсолютния минимум.“, сподели той.

По време на срещата се обсъдиха конкретни въпроси, свързани със състоянието на електроразпределителните съоръжения в областта. Кметовете споделиха сигнали от жители с информация в кои населени места в техния регион възникват по-чести прекъсвания в електрозахранването на клиентите. След като се запозна с проблемите, които смущенията в електрозахранването причиняват на хората от общината, г-н Абаджиев пое ангажимент да се открият уязвимите места и да се предприемат всички мерки в рамките на ограничените инвестиционни възможности на компанията, за да се разрешат ситуации, свързани с електроподаването на различни райони.

Представителите на  местната власт поставиха въпроса и за ограничените срокове,  с които се налага да работят при подготовката на инвестиционни проекти за получаване на финансиране по оперативни програми на Европейския съюз . Те направиха конкретни предложения за по-тясно сътрудничество с електроразпределителната компания по подобни проекти с цел съкращаване на тези срокове.

„Стремим се винаги да подкрепяме общините в усилията им да реализират важни инфраструктурни проекти, които създават благоприятни условия за развитието на бизнес климата в района. Стараем се да им съдействаме в рамките на ограничения инвестиционен ресурс, за да могат да оформят навреме документите за кандидатстване за европейско финансиране, тъй като това е в интерес на хората.“, сподели управителят на ЕНЕРГО-ПРО.

Енерго-Про
инвестиции
Североизточна България
По статията работи:

Маринела Арабаджиева